Byggprojekt


Comments Off on Byggprojekt

Nu har det snart gått ett halvår sen jag började min anställning på Svenska Bostäder och från att först ha varit mycket introduktion till företaget och avdelningen har jag mer och mer börjat fasas in i olika projekt. De projektet som jag är delaktig i är Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn, Albano och Dalen 13. Jag tänkte kort berätta lite om dem och vad som händer i de olika projekten.

Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn

Tegnérs Torn är ett förtätningsprojekt vid Barnhusbron, där vi bygger på vår fastighet och framför ett av våra hus. Huset kommer bli ett 10+1 våningar högt punkthus med 42 lägenheter. Eftersom vi bygger på en väldigt liten yta även för att vara Stockholm har mycket fokus varit på att få till logistiken kring byggarbetsplatsen och att få in huset på den yta som finns. Då huset är fast i volym har det varit mycket koordinerande med att få till bra planlösningar och samtidigt få plats med alla installationer som FTX system, vatten och avlopp m.m. Utmanande men väldigt kul. I det här projektet har jag hjälp projektledaren Fredrik med koordineringen mellan våra projektörer och sett till att handlingar m.m har inkommit och lagrats på rätt platser. Just nu är vi i princip färdiga med förfrågningsunderlaget och ska strax lägga ut det för upphandling av en entreprenör.

Albano

I Albano projektet ska vi bygga ca 1000 studentlägenheter. Området ligger mellan Stockholms Universitet och KTH. Akademiska hus bygger också i området men de bygger universitetslokaler så området kommer att bli ett riktigt campusområde. Idag finns endast värtabanan på platsen så det kommer bli ett helt ny exploaterat och kanon bra för framtida studenter som kommer ha nära till båda SU och KTH.  I det här projektet är jag väldigt ny i så därför är min roll där inte satt helt än. Men tanken är att jag ska förstärka vår egna organisation då vi endast har vår projektledare Björn i projektet idag. Anledningen till det är att i Albano projektet använder vi oss av en delad entreprenad där Ebab hjälper oss och leder hela projekteringen och delvis upphandlingen av projektörer och entreprenörer. Ett mycket spännande projekt att få arbeta med och det känns kul att få arbeta med studentbostäder och få vara med om att ta fram ett helt nytt campus. Just nu håller vi på att ta fram bygglovshandlingar och förhoppningen är att vi kan ha byggstart under året.

 

Dalen 13

Dalen 13 projektet är det projekt som kommer bli mitt första projekt som jag kommer att få leda. Än så länge pågår fortfarande arbetet med att ta fram och få detaljplanen godkänd. Vi hade ett möte på stadsbyggnadskontoret i veckan där vi diskuterade de åsikter som hade inkommit under samrådet. Just nu följer jag med i den processen och väntar på att detaljplaneprocessen ska slutföras innan vi kan börja med projekteringen. Att ta fram detaljplaner tar sin lilla tid och det är inte alltid så lätt att sätta upp en tidplan för det. Pga av det så lägger jag min mesta tid på de två projekten ovan.

 

Nu har ni fått en liten genomgång vad jag som bitr. projektledare i ett allmännyttigt bostadsföretag kan få syssla med. Det som är extra kul är att vi får vara med i alla skeden av byggprocessen. Från att ta fram detaljplaner, till att projektera, för att sen bygga huset. Jag som nyexaminerad får väldigt fort en inblick i hur det ser ut i alla olika skeden vilket är super lärorikt och utvecklande.

Sist av allt skulle jag vilja slå ett slag för att ansöka om en plats i årets omgång av SABO trainee med start hösten 17. Ansökan öppnar 22 Februari och är öppen till 22 Mars. Se gärna videon nedan och gå in och läs mer på SABO.

Comments Off on ByggprojektBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Modul tre av fem avklarad


Comments Off on Modul tre av fem avklarad

I måndags åkte jag och Viktoria som är den andra traineen på familjebostäder i Göteborg till Sigtuna för att delta i modul tre. Eftersom det tar så lång tid att resa fick vi åka en dag innan utbildningen börjar för att hinna. Inte oss emot eftersom hotellet hade ett stort gym och bubbelpool. Som ni kanske förstår har dessa dagar varit otroligt bra. Det har varit en otroligt lärorik modul där vi haft flera inspirerande föreläsare och mycket kunskap att ta med sig i sitt fortsatta arbete framöver. Eftersom många säkert undrar hur en utbildningsmodul fungerar och vad de kan handla om tänker jag berätta om denna utbildningsmodul.

Första dagen på utbildningen handlade om allmännyttan där vi bland annat fick höra en expert på boendefrågor prata om de sociala frågorna som kommer att bli en mer central del för företag och handlar till stor del om förebyggande och relationsskapande arbete med hyresgästerna.

En VD för ett bostadsbolag pratade b.la. om BID, business improvment districts, vilket är ett långsiktigt samarbete mellan lokala partner med syfte att skapa en positiv utveckling och en högre nivå på den dagliga förvaltningen i ett specifikt område. Detta kan på kort och lång sikt förbättra förutsättningarna för de boende och andra som brukar området. Det kan även ha en bredare målsättning till att öka områdets attraktivitet och involvera de boende i beslutsfattandet. Detta tror jag att fler företag kommer att arbeta med framöver i Sverige. Efter en hel dag med föreläsningar hade vi vår gemensamma gruppaktivitet där vi dansade Zumba, vilket var roligare än jag kunde tro. Vi avslutade med en gemensam middag.

Dag två fick vi flera praktiska exempel på hur bostadsbolag arbetar. En projektledare gav oss en inblick över deras modell som det använder sig av vid stamrenoveringar där hyresgästen själv får vara med och bestämma renoveringsnivå. Modellen har bidragit till boendeinflytande.

Vinnarna av SABOs bopris 2016 kom även och delade med sig av sina erfarenheter och vad som har gjort deras ungdomsarbete framgångsrikt. Vidare så fick vi insyn hur man arbetar i en kunddriven förvaltning med hyresgästenkäten som utgångspunkt, där företaget berättade hur det arbetar med hyresgästenkäten för att förstå sina kunder, skapa boendeinflytande och stärka sin affär. Detta var otroligt lärorikt för mig att få se hur andra företag arbetar med hyresgästenkäten eftersom jag har varit ansvarig för att arbeta med den på vårt distrikt. Det gav mig nya idéer som jag kommer ta med mig framöver.

 

Sista dagen pratade vi om affärsmodellen i ett bostadsföretag och vilka byggstenar en affärsmodell består av och hur man kan jobba framåt för att utveckla nya affärsmöjligheter. Efter lunch pratade vi om digitalisering, hur kundernas efterfrågan av digitala tjänster ser ut och hur man som bostadsföretag behöver skaffa sig en målbild och strategi för att skapa en tjänst. Först erbjöd man bredband som var ett första steg men nu väntar så mycket mer av digitaliseringen som påverkar boendets komfort, trygghet, miljö och utveckling av nya tjänster.

 

Efter tre dagar med fullspäckat schema slog det mig när jag var på väg hem att tre av fem moduler är avklarade. Det är ungefär halvtid av traineeåret och det har gått otroligt fort. Jag har lärt mig mycket både om mig själv och allt inom ett fastighetsbolag. Nu har jag ungefär lika lång tid kvar på Familjebostäder i Göteborg och ska lära mig minst lika mycket. Jag ska ta tillvara på denna otroliga möjlighet som trainee och ta till sig så mycket som möjligt. Nu ska jag smälta allt jag lärt mig under veckan och ta med mig allt i mitt fortsatta arbete.

 

Ett stort tack till Sigtunahem och Pia som gjorde denna modul så otroligt lärorik!

 

 

Comments Off on Modul tre av fem avklaradBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

En första gång för allt


Comments Off on En första gång för allt

En första gång för allt är hur hela hösten har varit för mig. En första “riktig” anställning, en första träff med SABO traineegänget, en första egna arbetsplatsen, ett första byggprojekt, en första bygglovsansökan, en första fastighetsreglerings process, ett första eget projekt. Som ni kan läsa så får man testa på en massa saker för första gången när man börjar arbeta efter studierna, kanske inte så konstigt.

Min senaste vecka har ägnats åt att skicka in en bygglovsansökan och att börja synka en fastighetsreglering med lantmäteriet. För bygglovsansökan har mycket handlat om att alla dokument, utlåtande och ritningar ska vara med samt att de ska vara utskrivna i rätt format och i rätt antal. Vi behöver skicka in A1:or i dubbla uppsättningar och A3:or som back up.  Dessutom behövs ett tillgänglighetsutlåtande och materialval bland annat skickas med. Sammanlagt blir det en redig lunta papper som stadsbyggnadskontoret får. Nu har jag i varje fall varit och lämnat in hela luntan så nu väntar vi på att få en bygglovshandläggare. Min första bygglovsansökan är inskickad och vägen mot bygglov har börjat!

Parallellt med bygglovsansökan kommer vi att behöva göra en fastighetsreglering innan vi kan få bygglov. Vi behöver göra en 3D fastighetsbildning då vi har ett burspråk och en indragen entré vilket gör att en del av vår nya byggnad kommer att befinna sig på kommunal mark. Det som gör det hela lite speciellt är att 3D fastighetsbildningar fortfarande är relativt nytt och inte har tillämpats särskilt länge (okej sen 2004 så 12 år). Det är lantmäteriet som gör förrättningen av den nya fastigheten men jag har behövt se till att de har rätt underlag. I det här fallet är det att tillhandahålla plus höjder för de delar som kragar ut över kommunal mark. Med det har även min första fastighetsregleringsprocess börjat!

Dessa båda frågor med bygglovet och fastighetsregleringen har gjort att jag har haft väldigt mycket kontakt med våra arkitekter den senaste veckan för att få rätt handlingar och underlag att skicka vidare. Det beskriver även väldigt väl vad jag som biträdande projektledare gör om dagarna, jag samordnar, koordinerar och administrerar diverse olika frågor. Särskilt i projekterings fasen har jag mycket kontakt med arkitekterna då det är då som prägeln på byggnaden sätts.

Förra veckan fick jag även veta vad mitt första egna projekt kommer att bli, jag ska bygga studentbostäder! Projektet kommer jag att börja med/ överta under våren. Snart är det även dags för min första semester över julen och inte jullov. Så vill passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.

 

 

Comments Off on En första gång för alltBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Oj så fort de går


Comments Off on Oj så fort de går

Tiden går fort när man har roligt brukar man säga och jag kan intyga att det stämmer! Jag har redan arbetat 3 månader här på Fambo i Göteborg. Förra veckan var lite extra speciell, hur ska man få tag i boende, när det är bostadsbrist och många års kötid krävs? När man inte har planerat att flytta till en stad är det svårt att ställa sig i en bostadskö, och för få kontakter i Göteborg har bidragit till att det känns omöjligt. Efter 130 dagar på boplats lyckas jag med det omöjliga, ett första handskontrakt. I februari går äntligen flyttlasset till Vasastan, en otroligt lättnad att veta att jag har någonstans att bo framöver. Veckan avslutades sedan på topp, då det blev julfest med jobbet. Efter lunch bestod dagen av föreläsningar och övningar som sedan avslutades med julbord. Det var mitt första för i år och julkänslorna börjar komma, om några veckor åker jag mot Eskilstuna för att fira jul. Innan dess ska jag hinna jobba några veckor till och berätta i korta drag om ett av mina projekt som pågår.

Jag har i uppdrag att renovera två lokaler som varit avställda i ungefär 15 år. Så det första steget i projektet var att se till att hyresgästerna har bildat en förening, så det är säkerställt att de kommer vara aktiva. Steg två var sedan att kontakta en brandingenjör för att uppdatera det befintliga brandskyddet. Vi gick tillsammans igenom lokalerna där jag sedan fick en rapport om exempelvis antal personer som får vistas i lokalen, vilken typ av utrustning som krävs samt utrymningsvägar.

Steg tre var ett möte med entreprenören där jag visade vad som ska göras i vilka rum och entreprenören kom även med förslag på lösningar. Jag kom fram till samtliga åtgärder som behövs för att öppna upp lokalen igen. Här kommer verkligen all byggteknisk kunskap till användning, dessa dagar uppskattar man kursen byggteknik lite extra mycket. Det ställs krav på olika materialval, vilket gäller att hålla koll på. En enkel sak som att man inte kan byta till vilket golv som helst. Eftersom det är renovering av golv mot mark behövs en Platonmatta innan linoleummatta för att få ett hållbart fuktskydd.

Steg fyra var att lägga en beställning och renoveringen är just nu i fullgång. Leveransen av säkerhetsdörrarna är lång och beräknas komma i slutet av januari. Förra veckan hade jag ett möte med föreningen där jag berättade vilka åtgärder som kommer göras samt hur lokalen kommer att bli. På grund av krav på utrymningsvägar och säkerhet har väggar uppförts vilket medför att utrymmet som får användas har blivit mindre. Föreningen har ett otroligt engagemang och genom att lyssna på varandra får vi ett bra samarbete. Ser fram emot att avsluta projektet i februari med en invigning av lokalen samtidigt som det första gårdsmötet i föreningen äger rum!

Comments Off on Oj så fort de gårBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Kiruna stadsflytt


Comments Off on Kiruna stadsflytt

Förra veckan var vi i SABOs traineegäng i Kiruna för modul 2 för Omvärldsanalys och Affärsmannaskap. Vad passar inte bättre än att då sätta sig in i de utmaningar som Kiruna står inför i och med den pågående och kommande stadsflytten. Hur ser framtiden ut och vad är det man behöver vara vaksam på när staden flyttas?

Kort sammanfattat så flyttas staden för att malmbrytningen orsakar sprickbildningar i berget som går in under Kiruna stad. Därför flyttar man stadskärnan med affärsverksamhet, stadshus, bostäder m.m. drygt 2 km. Gruvbolaget , LKAB står för kostnaderna för flytten.

Vi fick förmånen att träffa ett par av de aktörer som driver flytten, dels Kirunabostäders projektledare och Kiruna stads projektledare. Kirunabostäder står inför utmaningen att sälja de delar av sitt bestånd som ligger i flyttzonen och att bygga nya bostäder i den nya stadskärnan. De har samma problematik som alla andra bostadsbolag har och det är att deras kunder har svårt att klara de nya hyrorna som det blir med nyproduktion. Samtidigt har de inget annat val än att ersätta de hus som ligger i flyttzonen med nya. Vidare är det redan högtryck på den svenska byggmarknaden som gör att det dessutom är svårt att få tag i arbetskraft.

Kiruna stad har den unika uppgiften att koordinera och leda flytten av en stad, hur ofta görs det? Nästan aldrig. Det gör att det inte finns något facit eller liknande projekt att se och lära ifrån. De har antagit en enorm men också fantastisk uppgift. Jag blev paff över hur lite de har detaljstyrt byggandet av den nya staden. De har självklart en stadsplan och en utvecklingsplan, men den styr inte alls i detalj hur det ska se ut. Utan säger mer att i det här kvarteret ska vi ha bostäder, affärsverksamhet, ett stadshus, torg, park m.m. Sen är det mycket upp till entreprenörerna och byggbolagen att komma in med bra förslag. Min förvåning över detta kommer ifrån att i min vardag och verklighet har kommunen/ kommunerna en förmåga att detaljstyra exakt vad som ska byggas i sina mer och mer detaljrika detaljplaner, det gör att det blir knepigare för oss som bostadsbolag att bygga det mest lämpliga, smarta och effektivaste på platsen. Kan bara hoppas att fler kommuner ser på Kiruna och tar efter!

Vi besökte förstås även gruvan. Vi var “bara” ner 500 m från 0 nivån, men de bryter just nu malm på 1365 m under 0 nivån och man vet att malmkroppen är minst 2000 m djup. På bilden nedan är Louise (som också bloggar här) och jag framför en hjullastare modell större.

img_0094

 

Hela vistelsen var otroligt rolig och lärorik där vi i traineegänget äntligen fick träffas igen men också att se Kiruna och höra hur planen är att Kiruna ska bli. Sen gjorde det inget att vi missade kaoset som var i Stockholm förra veckan.

Här kommer lite mer bilder på bl.a Kiruna kyrka, stadshuset och gruvan.

img_0716

Kiruna Kyrka.

img_0696

Stadshuset. I bakgrunden skymtas delar av gruvområdet.

img_0714

 

Gruvområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off on Kiruna stadsflyttBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Livet som SABO trainee


Comments Off on Livet som SABO trainee

Hej!

Mitt namn är Louise Sandberg och är en av årets SABO traineer. När jag blev tillfrågad om att dela med mig av min vardag, var jag som vanligt inte sen att hoppa på. Ursprungligen kommer jag från Eskilstuna och flyttade hösten 2013 till Malmö för att studera fastighetsföretagande på Malmö Högskola.

 

Redan under studietiden kom jag i kontakt med SABO då dem marknadsförde sig på skolans bokkorridor. Jag valde att söka till SABO traineeprogram då jag tycker det är en bra start på karriären, att få möjligheten att varva verkliga arbetsuppgifter samtidigt som jag fortsätter att utbildas. Jag ansökte och efter två intervjuer blev jag erbjuden tjänsten som biträdande fastighetsförvaltare på Familjebostäder i Göteborg. Som sagt är jag aldrig sen till att tacka ja, även om detta innebar en ny stad med nya utmaningar. Över en månad har jag redan jobbat och ingen arbetsdag är den andra lik, det är ett spännande jobb med varierande arbetsuppgifter. Jag har redan fått en bra insikt över hur olika yrkesroller arbetar i företaget och har precis fått mitt första egna projekt.

 

Första modulen i traineeprogrammet är även avklarad, jag och Viktoria som är den andra traineen här på Familjebostäder reste till Stockholm för att möta upp de andra traineerna. Det var tre intensiva dagar med givande föreläsningar. Den första dagen började med teambuilding där jag fick en ökad förståelse om mig själv och andra. Det bidrog även till att vi traineer redan har en bra kontakt och delar med oss av våra olika kompetenser samt erfarenheter. Vidare fick jag en ökad förståelse om allmännyttans roll i samhället, hur ekonomi samt juridik påverkar ett bostadsbolag. I november reser vi till Kiruna för den andra modulen som handlar om omvärldsanalys och affärsmannaskap.

 

Jag hoppas ni är intresserade av att följa min spännande vardag under ett år. Kommentera gärna om det är något speciellt ni vill läsa mer av eller undrar över. Nästa gång hoppas jag att jag är i full gång med mitt projekt.

Comments Off on Livet som SABO traineeBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Vad är SABO trainee och vem är jag?


Comments Off on Vad är SABO trainee och vem är jag?

Jag heter Axel Ekström och går SABO trainee men arbetar på Svenska Bostäder. Ni ska strax få en förklaring!

I somras tog jag min examen från KTH efter att ha gått Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning byggprojektledning. Idag arbetar jag på Svenska Bostäder (SB) som bitr. projektledare i nybyggnation. I rollen som bitr. projektledare så biträder jag de övriga projektledarna med diverse olika saker i projekt. Det kan variera från att vara med på projekteringsmöten till att avropa konsulter för uppdrag eller att kontakta stadsbyggnadskontoret i olika ärenden. Jag kommer också under året att revidera våra tekniska regler som vi på SB har när vi bygger, men det blir i vår. Eftersom vår kärnverksamhet är förvaltning av de befintliga lägenheterna vi äger kommer jag även att göra praktik på ett av våra distrikt i vinter. Det är verkligen många olika saker som jag får göra och uppleva. Dels på hemmaplan i mitt arbete på SB och sen under träffarna (modulerna) med de andra SABO traineerna.

I år är vi 18 stycken som går SABO trainee och vi är spridda från norr till söder i Sverige. Det är detta som gör SABO trainee så spännande, vi deltagare har vår anställning i ett av SABOs alla medlemsföretag och har sedan gemensamma träffar fem gånger under året vilket gör att vi skapar oss ett nätverk spritt över hela Sverige i början av våra karriärer. Dessa träffar är även de spridda i landet, nu i november ska vi till Kiruna hela gänget och få se hur det går till när en hel stad ska flyttas. Under dessa träffar har vi även ett tema på vad vi ska gå igenom. Det kan vara fastighetsutveckling, kundfokus eller omvärldsanalys te.x.

Årets SABO traineer

Fotograf: Anette Jansson-Bougt

I september hade vi den första träffen i Stockholm och en stor del av de tre dagarna ägnades åt teambuilding, alltså hur skapar man ett team av en grupp. Det var otroligt roligt och utvecklande. För hur agerar man själv i en grupp, är man Dominerande och vill uppnå snabba resultat, vill man ha inflyttande och entusiasmera andra, vill man ha Stabilitet och låta alla komma till tals eller vill man vara Korrekt och värna om noggrannhet. Otroligt lärorikt och bra att få en självkännedom om sig själv men även hur andra agerar. Den profilering vi gjorde kallas DiSC profil. Denna är självklart inte 100 % sann men ger en bra fingervisning hur man agerar.

Ytterligare en vecka har susat förbi och snart är det helg!

/Axel

 

 

Comments Off on Vad är SABO trainee och vem är jag?Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Det härliga livet som trainee!


Comments Off on Det härliga livet som trainee!

Hej igen!Universum Uppsalahem

Nu har det gått precis 3 månader sedan jag började som HR-trainee på Uppsalahem. Kombinationen av fantastiska kollegor, en riktigt bra chef, och att jobba med en produkt som jag älskar, får mig att stormtrivas.

För mig har det alltid varit viktigt att jobba med något meningsfullt och att känna att jag bidrar till ett bättre samhälle. Det är precis det som är det häftiga med allmännyttan, att få känna att man är med och bidrar med något viktigt. I allmännyttan blir det också tydligt vilken roll vi spelar för stadens utveckling. Vi arbetar inte bara med människors hem utan samverkar med flera viktiga aktörer i staden så som infrastruktur, näringsliv, utbildning, vård, omsorg och kultur.

I min roll som HR-trainee jobbar jag väldigt varierat med olika områden inom HR. Främst arbetar jag med Employer Branding som handlar om hur vi som arbetsgivare uppfattas av våra potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Ett arbetsgivarvarumärke innehåller precis som ett konsumentvarumärke en mängd olika associationer om vad man förknippar med en arbetsgivare.

På Uppsalahem har profileringsfrågan alltid varit aktuell, mycket för att vår HR-chef och ledningsgrupp har prioriterat frågan. Engagemanget har dessutom gjort att Uppsalahem har blivit nominerat till årets nykomling inom Employer Branding av Universum vilket förstås är fantastiskt roligt! Förutom att ha kontakt med skolor, medverka på arbetsmarknadsdagar och mässor, samarbetar HR-avdelningen mycket med kommunikationsavdelningen för att få fram arbetsgivarvarumärket i sociala kanaler. Just nu jobbar vi för att hitta rätt plattform för att nå rätt målgrupp. I vissa fall har LinkedIn passat bäst, i andra fall har det visat sig att både Instagram och Facebook varit väldigt effektiva kanaler! Den bästa reklampelaren är dock vi som arbeta på Uppsalahem som alltid är varumärkesbärare och Uppsalahems viktigaste ambasadörer!

Idag är jag på plats i Linköping där det är dags för andra modulen i SABOs traineeprogram. Jag och de andra 12 traineerna från Sveriges allmännyttiga fastighetsbolag ska under tre dagar hos Stångåstaden i Linköping lära oss mer om omvärldsanalys och affärsmannaskap!

 

Vi ses snart igen!

//Cajsa Ahlström

 

Comments Off on Det härliga livet som trainee!Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Livet som HR-trainee!


1 Comment

Livet som HR-trainee!

Cajsa Ahlström heter jag och är en av två traineer på Uppsalahem! Ursprungligen kommer jag från Göteborg men efter en första flytt till Lund är jag nu på plats i Uppsala.

Uppsalahem ligger i framkant när det kommer till bostadsbyggandet! Vi har historiskt sett byggt över 20 000 bostäder och totalt har nästan 30 000 uppsalabor sin bostad hos oss. Det innebär att var 6:e uppsalabo bor i en av våra fastigheter!

På Uppsalahem vill vi bidra till att bygga en hållbar stad där människor vill bo och leva. Vi vill fortsätta göra Uppsala till en attraktiv stad, där näringslivet och studentera kan blomstra. Som samhällsaktör har Uppsalahem stor möjlighet att påverka människors vardag vilket gjorde det självklart för mig att söka mig hit. Som HR-trainee på Uppsalahem får jag en fantastisk möjlighet att lära mig hur HR jobbar i ett allmännyttigt fastighetsbolag. Jag kommer att arbeta med hela kompetensförsörjningen, vilket innebär allt ifrån att attrahera, rekrytera, behålla och avveckla medarbetare. Ett fantastiskt spännande arbete i en tid då människan är företagens viktigaste resurs!

Som trainee ingår jag även i ett nätverk av 12 andra traineer tillsammans med vår branschorganisation SABO. Vi kommer alla ifrån olika utbildningsbakgrunder (bygg, finans, kommunikation, förvaltning m.m) vilket gör det extra spännande när vi ses varannan månad och har utbildning tillsammans.

Jag har redan lärt mig massor om fastighetsbranschen och mer kommer det bli!

Vi ses snart!!

 

Cajsa Ahlström

 

 

 

 

Read 1 CommentBookmark and Share

Please leave a comment - click here!