Byggprojekt


Comments Off on Byggprojekt

Nu har det snart gått ett halvår sen jag började min anställning på Svenska Bostäder och från att först ha varit mycket introduktion till företaget och avdelningen har jag mer och mer börjat fasas in i olika projekt. De projektet som jag är delaktig i är Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn, Albano och Dalen 13. Jag tänkte kort berätta lite om dem och vad som händer i de olika projekten.

Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn

Tegnérs Torn är ett förtätningsprojekt vid Barnhusbron, där vi bygger på vår fastighet och framför ett av våra hus. Huset kommer bli ett 10+1 våningar högt punkthus med 42 lägenheter. Eftersom vi bygger på en väldigt liten yta även för att vara Stockholm har mycket fokus varit på att få till logistiken kring byggarbetsplatsen och att få in huset på den yta som finns. Då huset är fast i volym har det varit mycket koordinerande med att få till bra planlösningar och samtidigt få plats med alla installationer som FTX system, vatten och avlopp m.m. Utmanande men väldigt kul. I det här projektet har jag hjälp projektledaren Fredrik med koordineringen mellan våra projektörer och sett till att handlingar m.m har inkommit och lagrats på rätt platser. Just nu är vi i princip färdiga med förfrågningsunderlaget och ska strax lägga ut det för upphandling av en entreprenör.

Albano

I Albano projektet ska vi bygga ca 1000 studentlägenheter. Området ligger mellan Stockholms Universitet och KTH. Akademiska hus bygger också i området men de bygger universitetslokaler så området kommer att bli ett riktigt campusområde. Idag finns endast värtabanan på platsen så det kommer bli ett helt ny exploaterat och kanon bra för framtida studenter som kommer ha nära till båda SU och KTH.  I det här projektet är jag väldigt ny i så därför är min roll där inte satt helt än. Men tanken är att jag ska förstärka vår egna organisation då vi endast har vår projektledare Björn i projektet idag. Anledningen till det är att i Albano projektet använder vi oss av en delad entreprenad där Ebab hjälper oss och leder hela projekteringen och delvis upphandlingen av projektörer och entreprenörer. Ett mycket spännande projekt att få arbeta med och det känns kul att få arbeta med studentbostäder och få vara med om att ta fram ett helt nytt campus. Just nu håller vi på att ta fram bygglovshandlingar och förhoppningen är att vi kan ha byggstart under året.

 

Dalen 13

Dalen 13 projektet är det projekt som kommer bli mitt första projekt som jag kommer att få leda. Än så länge pågår fortfarande arbetet med att ta fram och få detaljplanen godkänd. Vi hade ett möte på stadsbyggnadskontoret i veckan där vi diskuterade de åsikter som hade inkommit under samrådet. Just nu följer jag med i den processen och väntar på att detaljplaneprocessen ska slutföras innan vi kan börja med projekteringen. Att ta fram detaljplaner tar sin lilla tid och det är inte alltid så lätt att sätta upp en tidplan för det. Pga av det så lägger jag min mesta tid på de två projekten ovan.

 

Nu har ni fått en liten genomgång vad jag som bitr. projektledare i ett allmännyttigt bostadsföretag kan få syssla med. Det som är extra kul är att vi får vara med i alla skeden av byggprocessen. Från att ta fram detaljplaner, till att projektera, för att sen bygga huset. Jag som nyexaminerad får väldigt fort en inblick i hur det ser ut i alla olika skeden vilket är super lärorikt och utvecklande.

Sist av allt skulle jag vilja slå ett slag för att ansöka om en plats i årets omgång av SABO trainee med start hösten 17. Ansökan öppnar 22 Februari och är öppen till 22 Mars. Se gärna videon nedan och gå in och läs mer på SABO.

Comments Off on ByggprojektBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

En första gång för allt


Comments Off on En första gång för allt

En första gång för allt är hur hela hösten har varit för mig. En första “riktig” anställning, en första träff med SABO traineegänget, en första egna arbetsplatsen, ett första byggprojekt, en första bygglovsansökan, en första fastighetsreglerings process, ett första eget projekt. Som ni kan läsa så får man testa på en massa saker för första gången när man börjar arbeta efter studierna, kanske inte så konstigt.

Min senaste vecka har ägnats åt att skicka in en bygglovsansökan och att börja synka en fastighetsreglering med lantmäteriet. För bygglovsansökan har mycket handlat om att alla dokument, utlåtande och ritningar ska vara med samt att de ska vara utskrivna i rätt format och i rätt antal. Vi behöver skicka in A1:or i dubbla uppsättningar och A3:or som back up.  Dessutom behövs ett tillgänglighetsutlåtande och materialval bland annat skickas med. Sammanlagt blir det en redig lunta papper som stadsbyggnadskontoret får. Nu har jag i varje fall varit och lämnat in hela luntan så nu väntar vi på att få en bygglovshandläggare. Min första bygglovsansökan är inskickad och vägen mot bygglov har börjat!

Parallellt med bygglovsansökan kommer vi att behöva göra en fastighetsreglering innan vi kan få bygglov. Vi behöver göra en 3D fastighetsbildning då vi har ett burspråk och en indragen entré vilket gör att en del av vår nya byggnad kommer att befinna sig på kommunal mark. Det som gör det hela lite speciellt är att 3D fastighetsbildningar fortfarande är relativt nytt och inte har tillämpats särskilt länge (okej sen 2004 så 12 år). Det är lantmäteriet som gör förrättningen av den nya fastigheten men jag har behövt se till att de har rätt underlag. I det här fallet är det att tillhandahålla plus höjder för de delar som kragar ut över kommunal mark. Med det har även min första fastighetsregleringsprocess börjat!

Dessa båda frågor med bygglovet och fastighetsregleringen har gjort att jag har haft väldigt mycket kontakt med våra arkitekter den senaste veckan för att få rätt handlingar och underlag att skicka vidare. Det beskriver även väldigt väl vad jag som biträdande projektledare gör om dagarna, jag samordnar, koordinerar och administrerar diverse olika frågor. Särskilt i projekterings fasen har jag mycket kontakt med arkitekterna då det är då som prägeln på byggnaden sätts.

Förra veckan fick jag även veta vad mitt första egna projekt kommer att bli, jag ska bygga studentbostäder! Projektet kommer jag att börja med/ överta under våren. Snart är det även dags för min första semester över julen och inte jullov. Så vill passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.

 

 

Comments Off on En första gång för alltBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Kiruna stadsflytt


Comments Off on Kiruna stadsflytt

Förra veckan var vi i SABOs traineegäng i Kiruna för modul 2 för Omvärldsanalys och Affärsmannaskap. Vad passar inte bättre än att då sätta sig in i de utmaningar som Kiruna står inför i och med den pågående och kommande stadsflytten. Hur ser framtiden ut och vad är det man behöver vara vaksam på när staden flyttas?

Kort sammanfattat så flyttas staden för att malmbrytningen orsakar sprickbildningar i berget som går in under Kiruna stad. Därför flyttar man stadskärnan med affärsverksamhet, stadshus, bostäder m.m. drygt 2 km. Gruvbolaget , LKAB står för kostnaderna för flytten.

Vi fick förmånen att träffa ett par av de aktörer som driver flytten, dels Kirunabostäders projektledare och Kiruna stads projektledare. Kirunabostäder står inför utmaningen att sälja de delar av sitt bestånd som ligger i flyttzonen och att bygga nya bostäder i den nya stadskärnan. De har samma problematik som alla andra bostadsbolag har och det är att deras kunder har svårt att klara de nya hyrorna som det blir med nyproduktion. Samtidigt har de inget annat val än att ersätta de hus som ligger i flyttzonen med nya. Vidare är det redan högtryck på den svenska byggmarknaden som gör att det dessutom är svårt att få tag i arbetskraft.

Kiruna stad har den unika uppgiften att koordinera och leda flytten av en stad, hur ofta görs det? Nästan aldrig. Det gör att det inte finns något facit eller liknande projekt att se och lära ifrån. De har antagit en enorm men också fantastisk uppgift. Jag blev paff över hur lite de har detaljstyrt byggandet av den nya staden. De har självklart en stadsplan och en utvecklingsplan, men den styr inte alls i detalj hur det ska se ut. Utan säger mer att i det här kvarteret ska vi ha bostäder, affärsverksamhet, ett stadshus, torg, park m.m. Sen är det mycket upp till entreprenörerna och byggbolagen att komma in med bra förslag. Min förvåning över detta kommer ifrån att i min vardag och verklighet har kommunen/ kommunerna en förmåga att detaljstyra exakt vad som ska byggas i sina mer och mer detaljrika detaljplaner, det gör att det blir knepigare för oss som bostadsbolag att bygga det mest lämpliga, smarta och effektivaste på platsen. Kan bara hoppas att fler kommuner ser på Kiruna och tar efter!

Vi besökte förstås även gruvan. Vi var “bara” ner 500 m från 0 nivån, men de bryter just nu malm på 1365 m under 0 nivån och man vet att malmkroppen är minst 2000 m djup. På bilden nedan är Louise (som också bloggar här) och jag framför en hjullastare modell större.

img_0094

 

Hela vistelsen var otroligt rolig och lärorik där vi i traineegänget äntligen fick träffas igen men också att se Kiruna och höra hur planen är att Kiruna ska bli. Sen gjorde det inget att vi missade kaoset som var i Stockholm förra veckan.

Här kommer lite mer bilder på bl.a Kiruna kyrka, stadshuset och gruvan.

img_0716

Kiruna Kyrka.

img_0696

Stadshuset. I bakgrunden skymtas delar av gruvområdet.

img_0714

 

Gruvområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off on Kiruna stadsflyttBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Vad är SABO trainee och vem är jag?


Comments Off on Vad är SABO trainee och vem är jag?

Jag heter Axel Ekström och går SABO trainee men arbetar på Svenska Bostäder. Ni ska strax få en förklaring!

I somras tog jag min examen från KTH efter att ha gått Samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning byggprojektledning. Idag arbetar jag på Svenska Bostäder (SB) som bitr. projektledare i nybyggnation. I rollen som bitr. projektledare så biträder jag de övriga projektledarna med diverse olika saker i projekt. Det kan variera från att vara med på projekteringsmöten till att avropa konsulter för uppdrag eller att kontakta stadsbyggnadskontoret i olika ärenden. Jag kommer också under året att revidera våra tekniska regler som vi på SB har när vi bygger, men det blir i vår. Eftersom vår kärnverksamhet är förvaltning av de befintliga lägenheterna vi äger kommer jag även att göra praktik på ett av våra distrikt i vinter. Det är verkligen många olika saker som jag får göra och uppleva. Dels på hemmaplan i mitt arbete på SB och sen under träffarna (modulerna) med de andra SABO traineerna.

I år är vi 18 stycken som går SABO trainee och vi är spridda från norr till söder i Sverige. Det är detta som gör SABO trainee så spännande, vi deltagare har vår anställning i ett av SABOs alla medlemsföretag och har sedan gemensamma träffar fem gånger under året vilket gör att vi skapar oss ett nätverk spritt över hela Sverige i början av våra karriärer. Dessa träffar är även de spridda i landet, nu i november ska vi till Kiruna hela gänget och få se hur det går till när en hel stad ska flyttas. Under dessa träffar har vi även ett tema på vad vi ska gå igenom. Det kan vara fastighetsutveckling, kundfokus eller omvärldsanalys te.x.

Årets SABO traineer

Fotograf: Anette Jansson-Bougt

I september hade vi den första träffen i Stockholm och en stor del av de tre dagarna ägnades åt teambuilding, alltså hur skapar man ett team av en grupp. Det var otroligt roligt och utvecklande. För hur agerar man själv i en grupp, är man Dominerande och vill uppnå snabba resultat, vill man ha inflyttande och entusiasmera andra, vill man ha Stabilitet och låta alla komma till tals eller vill man vara Korrekt och värna om noggrannhet. Otroligt lärorikt och bra att få en självkännedom om sig själv men även hur andra agerar. Den profilering vi gjorde kallas DiSC profil. Denna är självklart inte 100 % sann men ger en bra fingervisning hur man agerar.

Ytterligare en vecka har susat förbi och snart är det helg!

/Axel

 

 

Comments Off on Vad är SABO trainee och vem är jag?Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!