Nu har det snart gått ett halvår sen jag började min anställning på Svenska Bostäder och från att först ha varit mycket introduktion till företaget och avdelningen har jag mer och mer börjat fasas in i olika projekt. De projektet som jag är delaktig i är Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn, Albano och Dalen 13. Jag tänkte kort berätta lite om dem och vad som händer i de olika projekten.

Sabbatsberg 18- Tegnérs Torn

Tegnérs Torn är ett förtätningsprojekt vid Barnhusbron, där vi bygger på vår fastighet och framför ett av våra hus. Huset kommer bli ett 10+1 våningar högt punkthus med 42 lägenheter. Eftersom vi bygger på en väldigt liten yta även för att vara Stockholm har mycket fokus varit på att få till logistiken kring byggarbetsplatsen och att få in huset på den yta som finns. Då huset är fast i volym har det varit mycket koordinerande med att få till bra planlösningar och samtidigt få plats med alla installationer som FTX system, vatten och avlopp m.m. Utmanande men väldigt kul. I det här projektet har jag hjälp projektledaren Fredrik med koordineringen mellan våra projektörer och sett till att handlingar m.m har inkommit och lagrats på rätt platser. Just nu är vi i princip färdiga med förfrågningsunderlaget och ska strax lägga ut det för upphandling av en entreprenör.

Albano

I Albano projektet ska vi bygga ca 1000 studentlägenheter. Området ligger mellan Stockholms Universitet och KTH. Akademiska hus bygger också i området men de bygger universitetslokaler så området kommer att bli ett riktigt campusområde. Idag finns endast värtabanan på platsen så det kommer bli ett helt ny exploaterat och kanon bra för framtida studenter som kommer ha nära till båda SU och KTH.  I det här projektet är jag väldigt ny i så därför är min roll där inte satt helt än. Men tanken är att jag ska förstärka vår egna organisation då vi endast har vår projektledare Björn i projektet idag. Anledningen till det är att i Albano projektet använder vi oss av en delad entreprenad där Ebab hjälper oss och leder hela projekteringen och delvis upphandlingen av projektörer och entreprenörer. Ett mycket spännande projekt att få arbeta med och det känns kul att få arbeta med studentbostäder och få vara med om att ta fram ett helt nytt campus. Just nu håller vi på att ta fram bygglovshandlingar och förhoppningen är att vi kan ha byggstart under året.

 

Dalen 13

Dalen 13 projektet är det projekt som kommer bli mitt första projekt som jag kommer att få leda. Än så länge pågår fortfarande arbetet med att ta fram och få detaljplanen godkänd. Vi hade ett möte på stadsbyggnadskontoret i veckan där vi diskuterade de åsikter som hade inkommit under samrådet. Just nu följer jag med i den processen och väntar på att detaljplaneprocessen ska slutföras innan vi kan börja med projekteringen. Att ta fram detaljplaner tar sin lilla tid och det är inte alltid så lätt att sätta upp en tidplan för det. Pga av det så lägger jag min mesta tid på de två projekten ovan.

 

Nu har ni fått en liten genomgång vad jag som bitr. projektledare i ett allmännyttigt bostadsföretag kan få syssla med. Det som är extra kul är att vi får vara med i alla skeden av byggprocessen. Från att ta fram detaljplaner, till att projektera, för att sen bygga huset. Jag som nyexaminerad får väldigt fort en inblick i hur det ser ut i alla olika skeden vilket är super lärorikt och utvecklande.

Sist av allt skulle jag vilja slå ett slag för att ansöka om en plats i årets omgång av SABO trainee med start hösten 17. Ansökan öppnar 22 Februari och är öppen till 22 Mars. Se gärna videon nedan och gå in och läs mer på SABO.