En första gång för allt är hur hela hösten har varit för mig. En första “riktig” anställning, en första träff med SABO traineegänget, en första egna arbetsplatsen, ett första byggprojekt, en första bygglovsansökan, en första fastighetsreglerings process, ett första eget projekt. Som ni kan läsa så får man testa på en massa saker för första gången när man börjar arbeta efter studierna, kanske inte så konstigt.

Min senaste vecka har ägnats åt att skicka in en bygglovsansökan och att börja synka en fastighetsreglering med lantmäteriet. För bygglovsansökan har mycket handlat om att alla dokument, utlåtande och ritningar ska vara med samt att de ska vara utskrivna i rätt format och i rätt antal. Vi behöver skicka in A1:or i dubbla uppsättningar och A3:or som back up.  Dessutom behövs ett tillgänglighetsutlåtande och materialval bland annat skickas med. Sammanlagt blir det en redig lunta papper som stadsbyggnadskontoret får. Nu har jag i varje fall varit och lämnat in hela luntan så nu väntar vi på att få en bygglovshandläggare. Min första bygglovsansökan är inskickad och vägen mot bygglov har börjat!

Parallellt med bygglovsansökan kommer vi att behöva göra en fastighetsreglering innan vi kan få bygglov. Vi behöver göra en 3D fastighetsbildning då vi har ett burspråk och en indragen entré vilket gör att en del av vår nya byggnad kommer att befinna sig på kommunal mark. Det som gör det hela lite speciellt är att 3D fastighetsbildningar fortfarande är relativt nytt och inte har tillämpats särskilt länge (okej sen 2004 så 12 år). Det är lantmäteriet som gör förrättningen av den nya fastigheten men jag har behövt se till att de har rätt underlag. I det här fallet är det att tillhandahålla plus höjder för de delar som kragar ut över kommunal mark. Med det har även min första fastighetsregleringsprocess börjat!

Dessa båda frågor med bygglovet och fastighetsregleringen har gjort att jag har haft väldigt mycket kontakt med våra arkitekter den senaste veckan för att få rätt handlingar och underlag att skicka vidare. Det beskriver även väldigt väl vad jag som biträdande projektledare gör om dagarna, jag samordnar, koordinerar och administrerar diverse olika frågor. Särskilt i projekterings fasen har jag mycket kontakt med arkitekterna då det är då som prägeln på byggnaden sätts.

Förra veckan fick jag även veta vad mitt första egna projekt kommer att bli, jag ska bygga studentbostäder! Projektet kommer jag att börja med/ överta under våren. Snart är det även dags för min första semester över julen och inte jullov. Så vill passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.