Och plötsligt fick jag äran att gästblogga lite. Jag heter Jacob Norrman och är traineekollega till Alexandra. Mitt andra block är på Centrala inköp. Det är en koncernstab som håller på med strategiska inköp vilket egentligen handlar om att teckna ramavtal med leverantörer.

Nu ska jag försöka förklara vad jag gör om dagarna, men först en efterlängtad färd till… kaffemaskinen!bild1-blogg

Ett råd till alla JM-anställda är att hålla sig sams med kaffemaskinen. Blir man osams med den blir dagen svår att rädda.

Mesta delen av tiden sitter jag själv och jobbar vid datorn, och jag har fått ansvar för två egna produktkategorier där jag ska ta fram strategier som förbättrar leverantörsavtalen för JM, alltså som i princip minskar kostnaden samt säkerställer tillgång och kvalitet. Det handlar mycket om att göra marknads-, leverantörs- och internanalyser som kan ligga till grund för den strategi som bör tillämpas inom kategorin. Hör och häpna, jag tillämpar en del kompetenser från utbildningen! Den mytomspunna SWOT-analysen är ett exempel och Google ett annat. 😉 Det som strategin ska mynna ut i är bland annat vilken avtalslängd som är passande, lämpligt antal leverantörer samt avtalets geografiska omfattning.

I februari är det tänkt att jag ska presentera det jag kommer fram till för JMs Inköpsråd, vilket ska bli både spännande och utmanande.

Ett lite mer konkret arbetsområde jag har inplanerat nu under årsskiftet är att gå igenom vissa kategorier för att se vilka leverantörer som faktiskt används, vilken avtalslojalitet som råder, hur mycket som omsätts i kategorin och om priserna stämmer överens med avtalen. Det skulle kunna klassas som detektivarbete då jag måste in i ekonomisystemet med förstoringsglas och granska siffror och leta bevis.

Som ett avslut på det här inlägget måste jag erkänna att det inte är så dumt att vara på kontoret runt juletid, se bild för mer info. 😉bild2-blogg

God jul och gott nytt år!

// Jacob