PoF


3 Comments

Nu har jag, tillsammans med Pierre, haft praktik i PoF i tre veckor. Alltså inte länge alls kvar tills vi ska byta till nästa praktikplats.

Min plats i PoF

Även fast PoF numera anses vara ett förvaltningsteam så håller de på med en hel del nyutveckling. Arbetet är mycket mer strikt i hur man ska implementera lösningar till de olika åtgärderna. Många riktlinjer, huggna i sten, måste följas. Även fast kraven som kommer in från systemförvaltarna inte ofta är jättetydliga så måste de följas till punkt och pricka. Man får inte vara “kreativ” och hitta på egna lösningar på hur någonting ska implementeras. Förslag från utvecklare uppskattas inte, endast det som är nedskrivet ska implementeras – inte mer, inte mindre. Systemförvaltarna, tillsammans med systemarkitekten, håller stenhård koll på hur hela systemet ska vara uppbyggt och inte bara vad som ska finnas med i systemet. Som utvecklare ska man bara verkställa det som de har sagt.

Detta skiljer sig från till exempel förvaltningsarbete som jag tidigare hade i Dreamteam. Där fick man tydliga och exakta krav på vad som man ville ha i systemet. Men hur det skulle implementeras lämnades upp till själva utvecklaren och teamet. Man kunde enkelt föra dialoger med testare/systemförvaltare och även föreslå alternativa lösningar. Men detta är nog eftersom systemen redan är färdigbyggda och man går endast in och gör ändringar i dem.

Så det är skillnaden mellan hur man arbetar inom förvaltning och nyutveckling från ett utvecklarperspektiv. Detta kanske inte stämmer för all förvaltning/nyutveckling. Om några veckor ska ha praktik i Jorden som är ett ännu större projekt med nästan bara nyutveckling. Kanske är det lika strikt där eller så är det helt annorlunda. Det återstår att se helt enkelt.

Read 3 CommentsBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Praktik dreamteam


1 Comment

Nu är den första månaden av praktikperioden klar. Det har varit roligt att äntligen få komma ut och jobba i teamen efter att ha haft utbildning i tre månader.

Jag har haft praktik i dreamteam som håller på med förvaltning av system. Mina uppgifter inom dreamteam har varit att fixa åtgärder i befintliga system som har begärts av kunder/systemförvaltare.

Detta har varit min arbetsplats i en månad.

Eftersom dreamteam har hand om många olika system, både gamla och nya, så har arbetet varit varierande. Till de mycket äldre systemen så fick jag lära mig tekniker och språk såsom CVS och PL/SQL som vi inte gick igenom på utbildningsperioden. Tack vare god hjälp från de andra som jobbar i teamet så lyckades jag lära mig systemen och bli klar med uppgifterna.

Dreamteam jobbar med den agila arbetsmetoden scrum så jag har fått vara med på två sprintplaneringar. På sprintplaneringarna, som varar en hel dag, kommer systemförvaltare med nya åtgärder som måste fixas i systemen. Man tar hjälp av utvecklarna för att uppskatta hur lång tid varje åtgärd kommer att ta. Då vet man ungefär hur mycket som kommer att hinnas med under sprinten som varar i två veckor.

Nästa vecka ska jag och Pierre påbörja nästa praktik i ett team som heter POF. De håller också på med förvaltning men har hand om nyare system som använder nyare tekniker.

Read 1 CommentBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Sista utbildningsveckan


Comments Off on Sista utbildningsveckan

Nu är den sista veckan av den tre månader långa utbildningsperioden klar och nästa vecka påbörjar praktikperioden.

Under veckan har vi fortsatt med en kurs i webbutbildning som vi började med förra veckan. Vi har fått lära oss både nya och gamla tekniker inom webbutveckling. De gamla teknikerna är viktiga att kunna eftersom många av de äldre systemen, som fortfarande är i bruk, bygger på dessa tekniker.

Sista veckan i traineerummet.

Sista veckan i traineerummet.

Nästa vecka så kommer vi att lämna traineerummet och gå ut till olika utvecklingsteam där vi kommer att få jobba med riktiga uppgifter.

Comments Off on Sista utbildningsveckanBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Första praktikveckan


Comments Off on Första praktikveckan

Vi har haft den första av två praktikveckor på infrastrukturenheten. Där blev vi indelade i två huvudgrupper: WinNet och LinuxDBA.

Jag satt med LinuxDBA den första veckan där vi fick se på bland annat hur en driftsättning går till när en ansökan om driftsättning kommer in till infrastrukturenheten. Vi fick även vara med och konfigurera ett övervakningssystem som används för att övervaka och hålla koll på vilka servrar/tjänster som är uppe, och vilka som ligger nere eller inte fungerar som de ska.

op5dash

Exempel på en dashboard som används vid övervakning av system.

Vi har även fått sitta med och se hur arbetet går till i Servicedesk och Incidentteamet. De tar hand om ärenden som skickas in och kan beröra allt från ett datorprogram som inte fungerar till en taklampa som har lossnat. Ärenden tas antingen hand om direkt eller så skickas de vidare till en enhet som kan ta hand om dem.

Comments Off on Första praktikveckanBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Första veckan


2 Comments

Nu har vi haft den första riktiga helveckan. Under den har vi fått genomgångar om bland annat klarspråk, informationssäkerhet, medarbetarskap, och grupputveckling. Detta är ämnen som är viktiga att känna till när man jobbar på en statlig verksamhet.

Vi har haft mycket tomrum på schemat som måste fyllas i med självstudier. Därför har vi fått tillgång till tjänsten Safari där man kan läsa böcker och kolla på videopresentationer om allt möjligt inom datateknik. Vi har även funderat lite på idéer till projekt som vi kan utveckla tillsammans för att lära oss.

Vid slutet av veckan hade vi en retrospective där vi gick igenom vad vi tyckte hade gått bra eller dåligt.

20160909_091247

Read 2 CommentsBookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Första inlägg


3 Comments

Hej.

Jag har precis börjat på traineeprogrammet på Jordbruksverket. Tidigare har jag studerat mjukvaruutveckling på JTH.

Vi har haft introduktioner och lärt oss att hitta runt i lokalerna.

Read 3 CommentsBookmark and Share

Please leave a comment - click here!