Nu har jag, tillsammans med Pierre, haft praktik i PoF i tre veckor. Alltså inte länge alls kvar tills vi ska byta till nästa praktikplats.

Min plats i PoF

Även fast PoF numera anses vara ett förvaltningsteam så håller de på med en hel del nyutveckling. Arbetet är mycket mer strikt i hur man ska implementera lösningar till de olika åtgärderna. Många riktlinjer, huggna i sten, måste följas. Även fast kraven som kommer in från systemförvaltarna inte ofta är jättetydliga så måste de följas till punkt och pricka. Man får inte vara “kreativ” och hitta på egna lösningar på hur någonting ska implementeras. Förslag från utvecklare uppskattas inte, endast det som är nedskrivet ska implementeras – inte mer, inte mindre. Systemförvaltarna, tillsammans med systemarkitekten, håller stenhård koll på hur hela systemet ska vara uppbyggt och inte bara vad som ska finnas med i systemet. Som utvecklare ska man bara verkställa det som de har sagt.

Detta skiljer sig från till exempel förvaltningsarbete som jag tidigare hade i Dreamteam. Där fick man tydliga och exakta krav på vad som man ville ha i systemet. Men hur det skulle implementeras lämnades upp till själva utvecklaren och teamet. Man kunde enkelt föra dialoger med testare/systemförvaltare och även föreslå alternativa lösningar. Men detta är nog eftersom systemen redan är färdigbyggda och man går endast in och gör ändringar i dem.

Så det är skillnaden mellan hur man arbetar inom förvaltning och nyutveckling från ett utvecklarperspektiv. Detta kanske inte stämmer för all förvaltning/nyutveckling. Om några veckor ska ha praktik i Jorden som är ett ännu större projekt med nästan bara nyutveckling. Kanske är det lika strikt där eller så är det helt annorlunda. Det återstår att se helt enkelt.