Nu är den sista veckan av den tre månader långa utbildningsperioden klar och nästa vecka påbörjar praktikperioden.

Under veckan har vi fortsatt med en kurs i webbutbildning som vi började med förra veckan. Vi har fått lära oss både nya och gamla tekniker inom webbutveckling. De gamla teknikerna är viktiga att kunna eftersom många av de äldre systemen, som fortfarande är i bruk, bygger på dessa tekniker.

Sista veckan i traineerummet.

Sista veckan i traineerummet.

Nästa vecka så kommer vi att lämna traineerummet och gå ut till olika utvecklingsteam där vi kommer att få jobba med riktiga uppgifter.