Vi har haft den första av två praktikveckor på infrastrukturenheten. Där blev vi indelade i två huvudgrupper: WinNet och LinuxDBA.

Jag satt med LinuxDBA den första veckan där vi fick se på bland annat hur en driftsättning går till när en ansökan om driftsättning kommer in till infrastrukturenheten. Vi fick även vara med och konfigurera ett övervakningssystem som används för att övervaka och hålla koll på vilka servrar/tjänster som är uppe, och vilka som ligger nere eller inte fungerar som de ska.

op5dash

Exempel på en dashboard som används vid övervakning av system.

Vi har även fått sitta med och se hur arbetet går till i Servicedesk och Incidentteamet. De tar hand om ärenden som skickas in och kan beröra allt från ett datorprogram som inte fungerar till en taklampa som har lossnat. Ärenden tas antingen hand om direkt eller så skickas de vidare till en enhet som kan ta hand om dem.