Nu är den första månaden av praktikperioden klar. Det har varit roligt att äntligen få komma ut och jobba i teamen efter att ha haft utbildning i tre månader.

Jag har haft praktik i dreamteam som håller på med förvaltning av system. Mina uppgifter inom dreamteam har varit att fixa åtgärder i befintliga system som har begärts av kunder/systemförvaltare.

Detta har varit min arbetsplats i en månad.

Eftersom dreamteam har hand om många olika system, både gamla och nya, så har arbetet varit varierande. Till de mycket äldre systemen så fick jag lära mig tekniker och språk såsom CVS och PL/SQL som vi inte gick igenom på utbildningsperioden. Tack vare god hjälp från de andra som jobbar i teamet så lyckades jag lära mig systemen och bli klar med uppgifterna.

Dreamteam jobbar med den agila arbetsmetoden scrum så jag har fått vara med på två sprintplaneringar. På sprintplaneringarna, som varar en hel dag, kommer systemförvaltare med nya åtgärder som måste fixas i systemen. Man tar hjälp av utvecklarna för att uppskatta hur lång tid varje åtgärd kommer att ta. Då vet man ungefär hur mycket som kommer att hinnas med under sprinten som varar i två veckor.

Nästa vecka ska jag och Pierre påbörja nästa praktik i ett team som heter POF. De håller också på med förvaltning men har hand om nyare system som använder nyare tekniker.