Projektets referensgruppsmöten


Comments Off on Projektets referensgruppsmöten

Projektet börjar närma sitt slut och vi närmar oss lanseringen med stormsteg. Vi har skrivit färdigt rapporten och strategin, finliret med korrektur och layout är kvar. Parallellt med detta arbete har vi planerat och håller på med genomförandet av referensgruppsmöten. Tanken med dessa möten har varit tudelat. Den ena syftet har varit att låta de som kommer att beröras av vårt arbete få ta del av resultaten, komma med synpunkter samt rangordna de åtgärder som vi kommer att presentera. Det andra syftet har varit att starta förankringen av vårt arbete hos politiker och tjänstemän. Med tanke på att projektbeställningen kommer från tio kommuner blir det ett allt för stort att arbete att använda oss av referensgrupper från samtliga kommuner. Vi bestämde tidigt att fokusera på ett urval av dessa och att de olika grupperna ska vara representanter från olika kommuner. Med detta som bakgrund valde vi att träffa ungdomsfullmäktige i Bjuvs kommun, kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun samt rektorer och studie – och yrkesvägledare i Ängelholms kommun.

Vi har än så länge träffat ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessa möten har varit väldigt givande och framför allt väldigt roliga. Min upplevelse av dessa möten var övervägande positivt och det var en himla rolig känsla att få bekräftelse för något som vi har arbetat med så länge och lagt så mycket tid och energi på. Referensgruppsmöten är ett ypperligt tillfälle att få feedback från dem som kommer att arbeta vidare med resultaten och de som kommer att påverkas av hur det kommer att arbetas med det framöver.

Med två avklarade och lyckade referensgruppsmöten ser jag fram emot de två kvarvarande!

Bilden är tagen av mötesordförande i ungdomsfullmäktige och hämtad från deras facebooksida.

Bild från referensgruppsmötet med kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun.

/Negin

Comments Off on Projektets referensgruppsmöten

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Traineeprogrammet Skåne Nordväst


Comments Off on Traineeprogrammet Skåne Nordväst

Hej!

Jättekul att börja blogga här och få möjligheten att representera ett kommunalt traineeprogram! I detta första inlägg kan det vara på sin plats att berätta vad traineeprogrammet Skåne nordväst är för något, och lite om vilka vi är som kommer att blogga här.

Traineeprogrammet SKNV är ett 16 månaders program där man har en anställning i en av de tio nordvästskånska kommunerna, vanligtvis inom ett område som man är utbildad. De tio nordvästskånska kommunerna består av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. I nuvarande omgång av traineeprogrammet är vi 11 personer som är utspridda i nio av kommunerna. Våra arbetsuppgifter är väldigt varierande och det är bland annat denna mix av erfarenheter som vi kommer att blogga om här.

Förutom en 16 månader anställning så ingår 30 % utbildning och projektarbete i programmet. Än så länge har vi haft utbildning i bland annat retorik, medarbetarsamtal, projektledarskap, upphandling, offentlighet och sekretess med mera. Förra veckan spenderade vi ett par dagar på diverse studiebesök i Stockholmsregionen och inom ramen för vårt projekt är vi nu i full gång att samla in material för den strategi vi har fått i uppgift att skriva. Strategin kommer ni med all säkerhet att kunna läsa mer om i framtida inlägg.

I programmet ingår även ett utbyte på 4 månader i en annan kommun än den där vi är huvudsakligen placerade, samt olika typer av studiebesök i varje kommun.

Vi har alltid fullt upp och den ena veckan är verkligen inte den andra lik för någon utav oss. Vi är alla otroligt glada över att ha blivit antagna i traineeprogrammet SKNV och hoppas att du vill följa vår resa. Kanske vill du själv söka en dag, eller kanske är du intresserad av vad det innebär att arbeta inom kommunen och den offentliga sektorn – så nära demokratin du kan komma!

Vill du veta mer om Traineeprogrammet SKNV hittar du vår egen blogg/hemsida här.

/Caroline, Elin, Fredrik, Jasna, Johanna, Negin, Niklas, Sara, Sarah, Sophia, Therese

Comments Off on Traineeprogrammet Skåne Nordväst

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!