Projektet börjar närma sitt slut och vi närmar oss lanseringen med stormsteg. Vi har skrivit färdigt rapporten och strategin, finliret med korrektur och layout är kvar. Parallellt med detta arbete har vi planerat och håller på med genomförandet av referensgruppsmöten. Tanken med dessa möten har varit tudelat. Den ena syftet har varit att låta de som kommer att beröras av vårt arbete få ta del av resultaten, komma med synpunkter samt rangordna de åtgärder som vi kommer att presentera. Det andra syftet har varit att starta förankringen av vårt arbete hos politiker och tjänstemän. Med tanke på att projektbeställningen kommer från tio kommuner blir det ett allt för stort att arbete att använda oss av referensgrupper från samtliga kommuner. Vi bestämde tidigt att fokusera på ett urval av dessa och att de olika grupperna ska vara representanter från olika kommuner. Med detta som bakgrund valde vi att träffa ungdomsfullmäktige i Bjuvs kommun, kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun samt rektorer och studie – och yrkesvägledare i Ängelholms kommun.

Vi har än så länge träffat ungdomsfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessa möten har varit väldigt givande och framför allt väldigt roliga. Min upplevelse av dessa möten var övervägande positivt och det var en himla rolig känsla att få bekräftelse för något som vi har arbetat med så länge och lagt så mycket tid och energi på. Referensgruppsmöten är ett ypperligt tillfälle att få feedback från dem som kommer att arbeta vidare med resultaten och de som kommer att påverkas av hur det kommer att arbetas med det framöver.

Med två avklarade och lyckade referensgruppsmöten ser jag fram emot de två kvarvarande!

Bilden är tagen av mötesordförande i ungdomsfullmäktige och hämtad från deras facebooksida.

Bild från referensgruppsmötet med kommunstyrelsen i Örkelljunga kommun.

/Negin