Att vara trainee handlar i mångt och mycket om att lära känna så många människor i organisationen som det bara går. Du lär dig vad de jobbar med och på vilket sätt deras arbete påverkar andra avdelningar och grupper runtomkring. Det kommer vara guld värt senare, när du med traineetiden i ryggen har en bra känsla för vem som gör vad och hur det berör ditt och andras arbete. Jag känner mer och mer att trots att jag lärt mig mycket om processer, metoder, ansvarsfördelning på olika avdelningar och annat liknande kommer nätverket av de kollegor jag lärt känna under senaste året vara min största take-away från traineetiden.

Som trainee har jag haft väldigt bra förutsättningar att lära känna avdelningarna jag har jobbat i och de som arbetar i dem. Inte minst har jag lärt känna mina traineekollegor genom allt vi gjort tillsammans – allt ifrån organisering av gemensamma utbildningsveckor till resor och after works. Just kontakten med andra traineer är en som inte ska underskattas. Traineer finns på alla avdelningar i alla nivåer av organisationen och det är inte bara roligt utan underlättar också arbetet att snabbt kunna kontakta någon du har en koppling till genom traineeprogrammet.

Traineenätverket på Scania är stort och det växer varje år. Vi som började för ett år sedan tog i fredags med oss årets nya traineegrupp på kick-off. Vi begav oss ut till en fritidsgård i skogen för en dag av team-building som avrundades av en traditionsenlig kräftskiva. Vi var såklart nyfikna på vilka de var och det är alltid lika roligt när vår grupp samlas under perioderna när vi jobbar på olika håll. Något som också kändes roligt var att jag kunde svara på de frågor de nya traineerna hade. Frågor jag själv minns att jag satt och funderade på för ett år sedan. Det var en skön känsla inse att jag faktiskt lärt mig väldigt mycket senaste året och att jag kunde hjälpa dem i deras funderingar.

What goes around comes around!