Nu är jag nyligen återvänd från en vecka i Stockholm på Cinnober Service Desk, som initierar det sista traineeblocket. Denna avdelning har i uppgift att övervaka både interna system och kundsystem, hantera supporttickets från kunder och administrera stödsystem som alla utvecklingsprojekt utnyttjar. Man skulle kunna likna det vid ett nervsystem som dirigerar kritisk information mellan övriga organ i företaget. Service Desk är aktiv 24 timmar om dygnet, vilket innebär att personalen arbetar i roterande 8-timmarsskift, och under min tid där fick jag sitta på morgonskiften, från kl 06.00 till 14.00 på eftermiddagen.
 
Överlag kan man säga att det var både roligt och lärorikt. Det är svårt att komma in i rutinen på en ny avdelning på bara en vecka, men det är alltid nyttigt att få en insikt i hur andra delar av företaget arbetar, vad deras roll är och hur de påverkas av vad som händer i resten av företaget. Service Desk är en avdelning vars dagliga arbete styrs i hög grad av regelbundna rutiner. En stor del av arbetet består i att konstant förbättra och effektivisera rutinerna för att frigöra tid, minimera risken för misstag och göra responstiden vid incidenter snabbare. Det finns något mycket tillfredställande med att kunna göra punktinsatser som sparar tid i allt framtida rutinarbete. Speciellt roligt var det för mig att kunna bidra med mina utvecklingskunskaper för att skripta upp en del rutiner, trots min brist på Service Desk-erfarenhet.
 
Denna vecka, och i tre veckor framåt, kommer jag istället arbeta som TAM, Technical Account Manager, hos LME Clear. Man skulle kunna säga att en TAM hanterar alla tekniska arbetsuppgifter på ett projekt som inte är direkt knutet till utveckling. En TAM sätter upp testmiljöer, hjälper kunder installera och konfigurera produktionsmiljöer samt lösa hårdvaru- och nätverksproblem. Även här finns det ett stort värde i att kunna hitta metoder för att automatisera och effektivisera rutinarbeten, och jag har nästan omedelbart kunnat dra nytta av mina tidigare färdigheter för att bidra, även om man naturligtvis aldrig riktigt kan arbeta med maximal produktivitet när man precis kommit in i en helt ny roll. Ett stort plus är att den här rollen ger mig en djupare teknisk insikt i Cinnobers system som jag med största säkerhet kommer ha stor nytta av i framtida projekt.
 
På återseende!