Hej,

Nästan på dagen 10 månader efter att jag började på SJ är det dags att summera och avrunda mitt härliga och stimulerande traineeår.

Totalt har jag varit på åtta olika placeringar; depå Hagalund, strategi och affärsutveckling, personalplanering, trafikledning, produkt, projektkontoret, SJ Biz och SJ Prio. Det har även blivit många resor både inrikes och utrikes; Bryssel, Ånge, Lund, Göteborg, Linköping, Malmö och Östersund. Resa är ju roligt, särskilt med tåg;)

Eftersom att jag kan bli lite långrandig av mig så kommer jag endast att djupdyka i tre av dessa. Bilderna visar några andra axplock från året.

Depå Hagalund

Under min placering på nordens största tågdepå Hagalund, arbetade jag med ett förbättringsprojekt där jag digitaliserade informationshanteringen och tog fram nya rutiner och verktyg för överlämningar mellan skiften. Uppdraget innebar en riktigt spännande blandning av att analysera och förstå den operativa verksamheten och sedan föreslå effektiva och enkla verktyg för att förbättra den. För att förstå hela verksamheten så tillbringade jag flera dagar ute på bangården där jag växlade (kopplade ihop och isär) och städade tåg. Jag fick även besöka våra två andra depåer i Göteborg och Malmö för att ser hur vi arbetar där och hur vi kan likrikta våra arbetssätt.

På lunchföreläsning i Linköping med fantastiskt inspirerande Johan von Porat, varumärkesansvarig på SJ.

På lunchföreläsning i Linköping med fantastiskt inspirerande Johan von Porat, varumärkesansvarig på SJ.

Produkt

Efter jul började jag på produkt divisionen där jag arbetade med tre olika uppdrag. Det första var att hjälpa Petter som är affärschef för Stockholm- Karlstad/Oslo med lanseringen av X 2000 till Oslo 9 aug. Det innebar en stor variation i uppgifter med alltifrån att undersöka nya kanaler för marknadsföring till att säkerställa att alla tillstånd skulle bli klara i tid.

Jag undersökte även hur vi kan inkluderar platsbokningen på våra Regional- och Intercitytåg, ett arbeta som avslutades med en presentation för ledningsgruppen och som nu drivs vidare inom divisionen. Det sista uppdraget handlade om att utvärdera ett nytt system för bevakning av konkurrentpriser.

Besök på SJs Service center i Ånge.

Besök på SJs Service center i Ånge.

 

SJ Biz – SJs företagsförsäljning

Under våren blev det dags för företagsförsäljningen. Där fortsatte jag ett arbete som Stina hade dragit igång på ett strålande sätt. Arbetet syftade till att utvärdera och hitta en leverantör för digital signering för att förenkla processen då SJ Biz skriver avtal med nya kunder och förnyar avtal med befintliga kunder. Tidplanen var tajt och jag drev arbetet framåt i högt tempo, vilket var väldigt lärorikt och roligt. Tack vare drivna och engagerade kollegor på IT-avdelningen så rodde vi i land ett avtal på utsatt tid. Parallellt med det arbetet tog jag fram ett nytt talsvar mer anpassat för affärsresenärer.

På besök i Europaparlamentet i Bryssel.

På besök i Europaparlamentet i Bryssel.

Största lärdomarna från ett lärorikt och väldigt roligt år som trainee på SJ

Traineeåret har gett mig helt goda kunskaper om de olika organisationsdelarna som bygger upp ett stort företag och hur dessa arbetar och samverkar. Det har även gett mig ett ovärderligt nätverk inom SJ. Nu vet jag inte bara vilken avdelning som ansvarar för olika områden utan känner och vet vilka personer som jag ska vända mig till direkt.

Det finns otroligt mycket att göra på SJ och när man visar att man vill så är det lätt att få arbeta med analyser och uppdrag som fort leder till kundförbättringar. Efter det här året har jag lärt mig vilken typ av uppdrag som jag trivs bäst med, både vad gäller innehåll och ledning.

Kollegor som inspirerar och lyfter varandra med energi och glädje är otroligt viktigt för mig och det finns det gott om på SJ.

Tack till alla som har gjort det här året grymt

Stort tack till Stina för många inspirerande och kreativa möten om traineerekrytering och annat kul. Ett stort tack till alla kollegor på SJ som har tagit sig tid för att berätta om sina jobb, hjälpa mig att ta fram underlag och klura fram lösningar på spännande problem. Avslutningsvis stort tack till alla studenter som vi har träffat på mässor och studentmingel, er energi och idéer är väldigt inspirerande.

Hoppas att ni alla får en riktigt härlig sommar!

/Christoffer