Nu är testblocket, den första fasen av traineeprogrammet, över, så jag tänkte summera mina upplevelser under min första tid här på Cinnober. I breda ordalag har mina förväntningar överträffats: Arbetet är utmanande, intressant och variationsrikt, medarbetarna är trevliga, kompetenta och positiva och arbetsmiljön känns sund. Företaget visar stort förtroende för de anställda genom frihet under ansvar. Det finns få restriktioner på vilka verktyg, miljöer och system man använder (bortsett från de som projektet kräver) och det finns möjligheter att arbeta hemifrån när privatlivet ställer krav. I utbyte förväntas vi själva visa disciplin och se till att vara produktiva och det får jag intrycket av att folk gladeligen gör. Förtroendet betalar sig flera gånger om genom hög moral och större möjligheter till innovation och kreativitet.

Releasen på LME Trade har gått bra hittills. Vi arbetar flitigt med att åtgärda de mindre buggar som kvarstår, även om kärnfunktionaliteten är på plats och är i stort sett stabil. Dessa levereras i mindre patchreleaser med några veckors mellanrum. Det återstår dock en lång fas på ett flertal månader där kunden utför egna tester innan systemet sätts i produktion, så med stor sannolikhet återstår en hel del detaljarbete. När systemet väl sätts i produktion kommer det dessutom behöva underhållas då det alltid finns verkliga situationer som man inte kunnat planerat för. Parallelt med detta börjar nästa version av systemet planeras.

Nästa vecka börjar utvecklarblocket. Utveckling av mjukvara utgör huvuddelen av min akademiska och professionella bakgrund och har varit min stora passion sedan många år tillbaka, så det ska bli spännande att börja jobba med på allvar här på Cinnober. Jag har redan fått en hel del insikt i hur systemen och miljöerna fungerar under testblocket, tack vare alla automattester som skrivits, och det kommer vara mycket nyttigt framöver. Som jag konstaterat i tidigare inlägg är det startsträckan som är tyngst i den här branschen, och genom traineeprogrammets upplägg har den förkortats avsevärt. Hur det går berättar jag om nästa gång!

Vi hörs!