Nu är vi i början av juli. Robin och Oskar har redan gått på semester, min börjar på fredag. Det har varit fullt up med kravhantering. Vi har fått ett antal CI:s (Change Items) som behövde att hanteras! De flesta kravare (Business Analyst) i vårt projekt är också på semester så jag har fått större ansvar att kommunicera direkt med kunden, LME (London Metal Exchange).

En av de viktigaste CI:s som vi har fått från kunden har med EMIR att göra. EMIR står för European Market Infrastructure Regulation. EMIR är EUs reglering på derivatives, central counterparties and Trade Repositories. EMIRs mål är att öka genomsynligheten och minska risker i derivatives marknaden.

Derivative är ett finansiellt instrument vars pris beror på en eller flera underlying assets. Själva derivative är ett avtal… Om man inte har bakgrund inom finans, det är en utmaning att kunna allt det här!

Jo.. Som Rasmus har skrivit i sitt förra blogginlägg så har vi flyttat till vårt nya kontor. Det känns bra att jobba här!
Vårt mysiga biblioteket är mitt favorit ställe!

bild (10)

Trevlig sommar!