Vi börjar nu närma oss slutet i det tre månader långa utvecklingsblocket och fick sådeles en slutuppgift där vi tre trainees måste använda oss av all den kunskap vi fått under blockets gång för att få fram en fungerande produkt.

Bild på slutuppgift i utvecklingsblocket

Uppgiften går ut på att vi ska implementera en ny server med ny funktionalitet i den befintliga arkitekturen av clearingsystemet. Funktionaliteten består av att den ska läsa log meddelanden, d.v.s meddelanden som dom olika servrarna skickar ut som t.ex. att en server nu genererade en varning med det här meddelandet, eller att ett visst meddelande inte gick att skicka pga nätverksproblem.
Dessa meddelanden ska plockas upp av den nya servern vi implementerar och ska sparas i minnet för att sedan på användarens begäran kunna visualiseras i det grafiska interfacet med vissa sökkriterier.

Så detta betyder att bygger och konfigurerar upp den nya servern, skapar alla nya meddelanden som krävs för att kommunicera med det befintliga systemet, skapa nya lagringsmöjligheter och implementerar alla grafiska element för att visa informationen på skärmen när användaren begär detta. Så i princip så är det allt rött i bilden som ska implementeras.

Denna uppgift kombinerar i stort sätt allt som vi hittils gått igenom så det ska bli spännande och se om man minns hur allt fungerade!