Har just haft en stunds brainstorming med min handledare som också är logistikutvecklare här. Vi diskuterade åtgärder att vidta för att hantera den ökade efterfrågan på lastbilar som klarar EU:s strängaste miljökrav. Bakgrunden är att EU-kravet på miljöklass Euro 6 är obligatoriskt för bilar som registeras från och med 1/1 2014. En mycket bra grej tycker jag då lastbilarnas miljöpåvekan måste minskas för att vara långsiktigt hållbar. Men samtidigt innebär det stora utmaningar för oss som ska se till att materialet kommer fram till produktionslinan på så effektivt sätt som möjligt. Euro 6 kravet innebär nya ljuddämpare. Ljuddämpare är ofta stora, unga och otympliga. Utmaningarna för logistiksystemet är minst sagt stora. Det blir många spännande diskussioner med olika kollegor för att förstå vad det kommer få för konsekvenser i materialflödet och hur vi kan hantera det.

Överlag är det väldigt mycket som händer i produktionen på Scania nu. En ökad anpassning till mer diferensierade kundkrav gör att vi hela tiden måste jobba med att förandra och förbättra våra processer. En väldigt rolig tid att komma in tycker jag! Det är klart att det säkert hade varit lättare att börja när det var lite lugnare och lastbilarna som producerades var mer lika varandra, men det jag är med om nu tror jag kommer vara väldigt lärorikt. För som alla andra som läst lite strategi och marknadsföring så vet jag ju att en nöjd kund är det absolut viktigaste. Att få se vad detta får för konsekvenser i en så stor produktionsapparat som här, och att få vara med och lösa det, är riktigt häftigt!

Nu är det dags att bege mig på avstämning med våra kollegor (och interna kunder) på produktionslinan.

Ciao!