I morgon börjar testveckan. Det innebär att man inte får göra ändringar i koden på en vecka. Det blir kodfrys! Sedan börjar alla testa systemete som ska levereras.

Testerna är till för att säkerställa kvaliteten av systemet. I finansbranschen är det viktigt att systemet aldrig går ner. Testning bör säkerställa att det inte finns några kritiska fel.

Innan varje release har vi extra högt tempo i projektet, massor av How to test dokument måste skrivas. Jag har skrivit ett par denna vecka och har också hittat några buggar.

Nu ser vi fram emot testveckan.

CodeFreeze