Bland en massa (vad jag tror är) ingenjörer här på bloggen känner jag att det är på sin plats att berätta lite mer om vad en ekonom jobbar med, närmare bestämt controllern. Rollen skiljer sig säkert väldigt mycket från företag till företag så jag kommer nöja mig med att ge exempel på vad en controller på Scania kan syssla med.

Det bästa med traineeprogrammet är att du inte behöver veta om du vill vara financial controller eller business controller eller något annat för den delen. Du har hela traineeperioden på dig att bestämma dig. Det är just det traineeprogrammet är till för. På Scanias ekonomitraineeprogram kommer du få prova på olika sorters controlling och sen får du fundera vad som lockar just dig.

 Låt oss dyka ner i vad jag gjort under min tid på Scania.

Period 1 jobbade jag som  financial controller på  Corporate control (Koncernekonomi). På koncernnivå är bokslut och prognos kärnverksamhet. Den grupp jag jobbade på hade till uppgift att sammanställa stora delar av organisationens ekonomi till ett stort sifferpaket. Utöver detta arbetade jag mycket med att visualisera vår bokslutsprocess för att hitta effektiviseringsarbete och för att säkra kvaliten i våra bokslut (att alla vet när, hur, vad och till vem de ska leverera). På Scania jobbar vi oerhört mycket med Lean, alltifrån produktionen ända upp till koncernfunktioner. Alla är med!

Period 2 Jobbade jag som business controller på en produktionsekonomiavdelning. Här hade jag också två projekt. Det ena var att hjälpa en del av organisation hos oss med sin ekonomiska rapportering (den de presenterar för sin ledningsgrupp) Vad ska presenteras? Vilka nyckeltal är relevanta att följa upp? Och hur ska det presenteras? Mitt andra uppdrag var att göra en benchmark mot våra andra anläggningar i Holland och Frankrike. Det handlade både om att kolla på vår redovisning; redovisar vi på samma sätt? Har vi samma kostnader på samma ställe? Men också att kolla på verksamheten; har vi olikheter i verksamheten som gör skillnad i våra siffror? Har vi fler truckar? Använder vi de lika effektivt? Har vi byggt vår organisation på samma sätt? Är de andra mer produktiva än vi? Osv.

Period 3 (inser nu att jag är totalt oförmögen att fatta mig kort, hang in there!) jobbade jag som HR administrator i Prag. Detta var lite av ett offtrack på min traineeslinga. Jag jobbade med att göra ett introduktionsprogram för nyanställda samt uppdatera jobbeskrivningar.

Just nu är jag inne på Period 4 och jobbar  controller på en ”mellannivå” i företaget. Jag har fortsatt att jobba lite med det projekt jag hade period 2. (Det går alltid att analysera ytterligare). Inom vår produktion har vi en rapportering som går ut på att jämföra våra anläggningar mot varandra och över tid. Jag har haft ett projekt som innneburit att jag, tillsammans med våra ekonomichefer, har tagit fram en definition för hur denna rapportering ska gå till. Ett bra sätt att bygga ett bra nätverk. Jag håller även på att bygga en analysfil för att kunna följa upp vår produktionskostad på lång sikt utifrån ett antal olika parametrar, något som starkt efterfrågat direkt från Scanias ledningsgrupp.

Vad gör det så roligt att jobba som ekonom på Scania då?

Jo, det är faktiskt himla roligt att vara ekonom i ett hav av ingenjörer, även om man inte alltid förstår varandra fullt ut.  Att skapa förståelse för människor med olika bakgrund som av naturen ser olika på samma saker, att få ingenjörer att första de ekonomiska aspekterna och drivkrafterna. Jag kan ofta uppleva att rotorsaken till missförstånd sällan bottnar i varken teknik eller avancerade problem utan snarare att man inte förstått varandra helt från början. Något som är himla lärorikt att jobba på.

Man får ofta nya utmaningar i knät som gör arbettiden lärorik och lagom fylld av utmaningar. Man utvecklas snabbt och får projekt som både skapar värde för dig i form av kunskap och värde för företaget. Samtidigt prioriteras faktiskt att lägga tid på att öppna ögonen för annat än bara siffrorna i excelarket. Mycket handlar om att förstå verksamheten. Ska du bli en bra controller så måste du förstå vad företaget jobbar med, hur vi tänker och hur vi jobbar. Där har du stor hjälp av dina traineekollegor ute i organisationen. Jag har 25 personer på vitt spridda platser i företaget som täcker upp många av de frågor man stöter på längs vägen.

Har dimman klarnat? Om inte, kasta dig på kommentarsfältet!

/Rebecca