CinnoberTestStrategy

Föregående vecka har varit fullspäckad av aktiviteter kring mjukvarutestning. I slutet på veckan så fick vi besök av Lars Wahlberg som gav en riktigt lärorik djupdykning i testautomatisering och hur Cinnobers teststrategi ser ut.

TestMethods

Lars gick bland annat igenom de olika typerna av testmetoder som används vilket jag beskriver lite kort nedan.

Statiskt testning – Testning då systemet är avstängt, t.ex. dokumentgranskning.
Dynamiskt testning – Testning samtidigt som systemet är igång.
Black box testning – Scenariobaserad testning där man som testare saknar kännedom om hur funktionerna man testar är uppbyggd.
White box testning – Scenariobaserad testning likt black box, men nu har man som testare möjlighet att studera funktionen man ska testa för att se hur den är designad.
Statistisk testning – Testning likt black box där man som testare inte vet hur funktionen är implementerad, men nu via en statistisk slumpgenerator som genererar testvärden som sedan skickas in i funktionen.