Veckorna i traineeprogrammet flyger förbi och varje arbetsvecka bjuder på mycket omväxling och variation. Jag inledde min vecka med en presentation för exploatörsgruppen för en ny stadsdel i Ängelholm. Stationsområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med hållbar stadsutveckling som grundtema och jag presenterade ett aktuellt pilotprojekt som handlar om att anpassa internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar till förutsättningarna i mellanstora svenska kommuner.

Sedan var det dags att åka på miniturné för att förankra vårt projekt ”Uppdragsbanken” på ledningsgruppsmöten i Båstad och Örkelljunga. Responsen vi får från kommun- och förvaltningschefer är mycket positiv och det känns extra roligt då hela projektet bygger på vår egen idé och allt hänger på våra egna vägval och beslut.

Veckan avslutades med två intensiva planeringsdagar med mina kolleger på kommunledningskontorets enhet för samhällsplanering och utveckling. Platsen var en gård på Söderåsens sluttningar och miljöombytet var mycket välkommet. Närheten till naturen inspirerar och andra dagen inleddes på en hästrygg. Syftet med dagarna var dels att fördjupa oss i olika teman så som hållbar stadsutveckling, jämställdhet, folkhälsa och statistik och dels att utveckla vår verksamhetsplan för 2013.

Att få tid att andas

Värdet av grupputveckling genom gemensamma aktiviteter bör inte underskattas, därav stod även turridning, bastu och isbad samt en gemensam middag i en grillkåta på programmet. Vi gick även igenom medarbetarenkäten som genomfördes under 2012 som behandlade teman som till exempel ledarskap, delaktighet, utvecklingsmöjligheter, samt möjligheter att påverka på vår arbetsplats. Resultaten för vår enhet var mycket positiva och detta tillfälle gav även mig en möjlighet att reflektera över min roll på enheten. Min närmaste chef och min handledare har varit måna om att ge mig egna uppdrag att jobba med och att jag får insyn i en lång rad olika frågor.

Även för oss i traineegruppen är våra  gemensamma utvecklingsdagar av stor betydelse. Tack vare de förutsättningar som ges inom programmet får vi möjligheten att utvecklas tillsammans. Något vi måste hantera i vår vardag är de förväntningar som vår omgivning, våra chefer och medarbetare, har på oss som nyanställda och vår förmåga och kapacitet att förändra och påverka.

Ungdomen är idag symbolen för framtiden. Vi har lärt oss att ungdomar bygger framtiden, de levererar innovationer och är per definition nytänkande, djärva och ”ser möjligheter i stället för hinder”. De är dessutom oerhört nyfikna och med det menas att de kritiskt reflekterar över det som inte fungerar och hur detta kan ändras.

Trots att de allra flesta attribut som nämns ovan är sanna behöver vi lära oss att hantera dessa förväntningar med en tydlig förankring i vardag och verklighet. Faktum är att traineetiden är en utbildningsperiod. För att kunna förändra och påverka måste jag först förstå nuläget. Detta kräver tid, tålamod och engagemang. Just det, och tydlighet. Tydlighet gentemot omgivningen, där förväntningarna finns. Och detta innebär i praktiken att fokus inte enbart bör ligga på snabba leveranser och resultat utan på att uppmuntra testande, lärande och reflektion.

Utvecklingsdagarna och våra kontinuerliga möten ger oss en möjlighet att andas, att gemensamt reflektera och att lära oss att hantera de utmaningar som vi möter på våra arbetsplatser. En viktig styrka i gruppen är våra olika personligheter, kompetenser och erfarenheter. Man kommer till sin rätt på olika sätt med olika personer i gruppen. Och detta både på en personlig och en professionell nivå. Vi ges därmed en genväg både till personlig och professionell utveckling samt ett skyddsnät bestående av handledare, koordinator och traineegruppen.

Mot nya utsikter

Snart väntar en utbytesperiod på fyra månader som ingår i programmet. Själv kommer jag att vara placerad på stadsledningsförvaltningen i Helsingborg, på avdelningen för strategisk samhällsplanering. Min första kontakt med min nya chef, planeringsdirektören i Helsingsborgs stad, har varit mycket positiv och det är ett spännande uppdrag som väntar. Efter våra första samtal är jag helt övertygad om att det blir ett utvecklande och meningsfullt utbyte.

Samtidigt som vi alla är nyfikna och ser fram emot att lära känna en ny kommun, en ny verksamhet och nya kolleger, kommer det att bli en märklig känsla att lämna sin nuvarande arbetsplats, uppdragen vi jobbar med och att byta ut kollegorna, i alla fall tillfälligt. Vår respektive hemkommun har ju blivit till en del av vår identitet i gruppen. Jag var ju Falk i Ängelholm. Men nästa steg, utbytestiden, kommer verkligen att ge nya perspektiv och möjligheter för oss alla.

Falk Jandt

Enheten för samhällsplanering och utveckling, Ängelholms kommun

Traineeprogrammet Familjen Helsingborg