Att vara trainee innebär en gedigen möjlighet att ”testa” sina akademiska kunskaper i den verkliga världen, jag funderar ofta på hur jag kan omsätta min teoretiska kunskap i praktiken. Men att vara trainee innebär inte bara att utveckla och omsätta det man kan utan även att lära sig sådant man inte kan. Meningen med trainee är just att få lära och lära lite extra, lite mer och utanför ramarna.

Under min utbytes period i Ängelholms kommun finns det ett stort fokus på att lära mig sådant som jag inte kan. Jag har fått möjligheten att göra ett gästspel i utvecklandet av en ny kundtjänst. Ett projekt som ska ge bättre service åt medborgarna, våra kunder.

Grundarbetet som jag sitter med går ut på att identifiera vilka ärenden och tjänster som helt eller delvis kan ”flyttas ut” till kundtjänst. Tillsammans med förvaltningarna gör jag ärendelistor där sedan varje ärende noggrant processkartläggs för att se vad som passar att flytta. Ett otroligt inspirerande och spännande jobb. Tänk att nästan varje dag få ny kunskap om allt ifrån hur det går till när man vill bygga en altan till hur man går till väga när man vill installera kompost eller veta om badvattnet är okej. Att jag sedan även är där för att ifrågasätta processen och rita den i ett processkartläggningsverktyg gör det ju ännu roligare.

Men det är inte bara en dans på rosor utan även en utmaning att vara med och genomföra en stor omorganisation där inte alla jag möter har samma engagemang eller tro på förändring. Entusiasmera och inspirera, vara saklig och säker, se detaljer och vara ifrågasättande är nyckelord i en process som denna. Och sist men inte minst att visa intresse för vad varje handläggare fyller sina dagar med, det finns ingen hierarki eller viktighetskompass. För varje medborgare är deras ärende det viktigaste och varje handläggare ser sitt område som nyckelområde medan jag finns där för att se kopplingen mellan alla delar och vikten av dessa för en bra helhet.

Efter att ha tillbringat förmiddagen med att lära mig processkartläggnings-programmet Aris ser med glädje framför mig hur jag ritar fina processer om avfallshantering och enskilt avlopp. Ett konstverk utöver det vanliga, jag lovar.

Och så vill jag passa på att påminna: Kunskap är inte tungt att bära

Sarah Lundberg, Skåne Nordväst