Sammanfattning Traineedagen


2 Comments

Ivriga studenter flockas

Inledning

De tre senaste åren har mitt fokus varit på studierna, jag har läst litteratur, lyssnat på föreläsningar och haft förmånen att testa mina kunskaper i flera samarbeten mellan Umeå universitet och näringslivet i Västerbotten. När jag nu närmar mig slutet på mina studier öppnas en horisont med möjligheter. Där andra bävar inför risken att bli arbetslös efter studierna, försöker jag redan nu att aktivt knyta kontakter och skapa mig en bild av vart jag vill efter studierna. Det var anledningen till att jag direkt tog kontakt med ansvarige projektledaren för Traineedagen, Maja Löfgren, så fort jag hörde talas om mässan. Mitt namn är Jonas Lindholm och här är mina reflektioner från Traineedagen 2012.

Mässan innebar att företag som Microsoft, Simenes, ABB, Trafikverket och flera andra attraktiva arbetsgivare höll halvtimmeslånga seminarier under dagen, samtidigt som det parallellt fanns en mingelyta där representanter från företagen mötte studenterna. Alla inbjudna studenter var i slutskedet av sina studier eller hade nyligen avslutat dem och alltså högintresserade av att knipa en traineeplats.

Studentperspektiv

För mig som student var det absolut det bästa arrangemanget jag varit involverad i där jag fått möjlighet till dialog med företagsrepresentanter. Här var det dessutom högt uppsatta personer på respektive företag som kan anställa eller kalla till arbetsintervju direkt om den så önskar. Under dagen talade jag med flertalet andra deltagare och frågade hur deras upplevelse var och de få som hade tid att svara mer än ”ja” innan de sprang till nästa seminarium lovordade mässan och flertalet verkade tycka att det inte kunde varit bättre.

Majoriteten av deltagarna jag talade med studerar eller har studerat någon form av ingenjörsutbildning, vilket också är det som främst efterfrågas av företagen. En förklaring till det som en företagsrepresentant gav mig var att de helt enkelt inte riktigt vet vad det finns för andra utbildningar och därför inte vågar efterfråga något annat. En annan rekryteringsansvarig sa att kravet på deras Traineeprogram kom sig av att personalchefen på företaget gått en ingenjörsutbildning. För mig personligen, som studerar BIT-programmet, blev den här dagen en slags kamp, en strid där jag behövde förklara dels vad jag studerade men också varför jag hade valt det.

En sak som slår mig är att vi studenter investerar 3-5 år av våra liv i studier för att sedan kämpa om en traineeplats vilket egentligen är ett fint ord för en utbildning som varierar i längd mellan 12 – 36 månader. Är det värt det? Absolut, en traineeplats ger en insyn i ett företag som få andra anställningsformer kan erbjuda.

Under traineedagen varvades mingel med seminarier ledda av företagen.

Seminarier under dagen

Under mässan hann jag sitta med på tre seminarier. Det första var Trafikverkets, det andra höll ABB och det tredje hölls av Microsoft. Det kan ha varit en slump att både Trafikverket och ABB inledde sina seminarier med att prata om urbaniseringen i ett globalt perspektiv men jag tror att det är representativt för det förhållningssätt många stora aktörer har till civilisationen idag. Globala trender är någonting företag måste förhålla sig till och därför blir det en faktor i deras arbete. Trafikverket berättade om framtidsbehov i infrastruktur och hur de har en budget som överstiger försvarets. Det var roligt att ta del av hur organisationen arbetat fram en prognos som sträcker sig så långt in i framtiden som 2050. Trots att det är ett verk så blev jag imponerad av deras presentation, även om det till viss del kanske beror på att huvudkontoret ligger väldigt nära min hemstad Falun. ABB pratade en hel del om likström/växelström och transmissioner och en hel del jag verkligen inte är bekant med. Vad jag däremot förstod under seminariet var att behovet av elektricitet kommer att öka globalt sett och att ABB finns där med innovativa lösningar för att tillgodose de behoven. Den bästa diskussionen under seminariet berörde temat hur politiska agendor sätter käppar i hjulet för aktörer såsom ABB, och det finns det dessvärre många exempel på, berättade ABB. Microsoft höll seminarium på temat DNA, den nya arbetsplatsen. De pratade mycket om hur kontorsmiljön påverkar ens arbete och att Microsoft är platsen där anställda får gehör för sina idéer. Mycket av seminariet handlade om hur ett projekt som just nu håller på att genomföras, nämligen en ombyggnation av hela huvudkontoret i Stockholm. Faktum är att projektet i stor utsträckning liknar det projekt som jag var inblandad i när UB byggde sin nya studerandemiljö vilket infotech umeå tidigare rapporterat om.

Max Flodén & Maja Löfgren

Samtal med arrangören

Under dagen lyckades jag få en pratstund med Max Flodén som varit med och grundat Traineeguiden och jag passade på att ge honom fem snabba frågor.

Hej Max Flodén, du har varit med och grundat Traineeguiden.se och varit aktivt involverad under hela Traineedagen här på Globe hotel i Stockholm, kan du berätta om din roligaste erfarenhet under dagen?

Det var väldigt kul att se att allt fungerade så bra. De besökare jag pratade med var väldigt nöjda och tyckte att de fått värdefulla kontakter och företagen hade hittat kandidater som de ville gå vidare med till intervju eller tom anställa direkt. Då känns det som att vi uppfyllt vårt syfte och att det varit värt allt det arbete som det är att ordna ett sådant här event. Annars var det roligt att vi till slut hittade Motasam, vinnaren av den iPad3 som vi lottade ut. Han hade varit kvar efter ABBs seminarium och missade utlottningen men blev väldigt glad.

Hur vill du se Traineedagen utvecklas till kommande år?

Vi har pratat lite om hur vi tar Traineedagen vidare men inte bestämt något konkret. Det känns inte självklart att vi gör ett större event trots att det är sådant stort intresse. I år fick vi tacka nej till både företag och många hundra studenter som ville vara med, men det känns viktigt att behålla en storlek där det blir tid och utrymme för många personliga samtal mellan studenter och företag. Vi vill inte att Traineedagen ska vara en stressig arbetsmarknadsdag där man bara får med sig en bunt broschyrer, utan istället en mötesplats där man lär känna företagen och kommer hem med värdefulla kontakter.

Vilken är den största styrkan i din mening med Traineeprogram?

Förutom att det är bra sätt för företagen att attrahera duktiga studenter och en fantastisk möjlighet för den som får gå ett traineeprogram så tänker jag spontant på den lojalitet som finns hos många traineer. De får meningsfulla och utmanande uppgifter som gör att de utvecklas, trivs och stannar kvar. Och för företagen blir de en betydande tillgång.

Urbanisering var ett tema på flera seminarier under Traineedagen, hur ser du på att anordna arrangemang till exempel i Umeå? 

Att ta Traineedagen till andra platser än Stockholm är en av de möjligheter vi funderar på och jag tycker personligen att det skulle vara roligt. I slutändan beror det förstås på vilket intresse det finns från företag och studenter.

Samtal med Maja Löfgren, projektledare för Traineedagen 2012

Vilken nivå var det på de studenter som sökte en chans att få vara med på årets mässa?

Maja Löfgren: Det var en bra nivå på de studenter som deltog på Traineedagen. Många var pålästa och intresserade och kom med mycket bra frågor, enligt utställarna. Vi märkte också vid gallringen av ansökningarna att nivån på de studenter som ansökte om deltagarpass var hög, vilket försvårade gallringsprocessen. Men vi försökte få en bra mix bland annat när det gäller utbildning, könsfördelning och var i landet studenterna kom ifrån

Vilken tror du är den viktigaste egenskapen hos en student som söker Traineeplats?

Maja Löfgren: Jag tror det är viktigt att vara engagerad, orädd och framåt. Det är en tuff väg att komma in på ett traineeprogram och det kräver mycket av personen som söker. När man väl blivit antagen och fått en plats så gäller det att fortsätta och visa att man vill utvecklas inom företaget.

Jag hörde någonstans på mässan att över 1000 ansökningar om att få vara med på årets Traineedag kom in till er, vad är din reflektion kring det?

Maja Löfgren: Vi är naturligtvis mycket glada att så många vill medverka på Traineedagen och det har varit en hård gallring bland de ansökningar vi tagit emot. Förhoppningsvis kan vi i framtiden ordna ännu en Traineedag om året så fler får chansen att gå.

Avslutande Reflektioner

Mitt råd till alla studenter, oavsett lärosäte eller utbildningsområde, är att aktivt redan under studietiden förbereda inför tiden efter studierna. Det är en investering som kommer ge avkastning med ränta. Är du dessutom intresserad av traineeprogram bör du definitivt söka dig till Traineedagen nästa år. Med detta tackar jag för årets Traineedag och ser fram emot att ta tag i studierna igen med sikte på examen våren 2013. Dessutom måste jag ge cred till alla studenter som ställde upp ideellt och arbetade under Traineedagen, utan er hade det aldrig gått!

Read 2 Comments

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Traineedagen: Jonas Lindholm


Comments Off on Traineedagen: Jonas Lindholm

Min värld växer i varje möte med en ny människa, med varje steg jag tar och med varje tecken jag skriver. Upplevelsen av liv berikar varje dag.

Hej, mitt namn är Jonas Lindholm. Jag är inte en Trainee. Än. Som student vid Umeå universitet har jag länge funderat över vad som händer sen, efter exjobbet men före pensionen. Vilka öppningar finns det in till arbetsmarknaden? Alla inlägg jag har läst här på Traineebloggen vittnar om drivna entusiastiska personer som med facit i hand upplever mycket och blir många erfarenheter rikare. Motivationen som lyser igenom inlägg efter inlägg smittar av sig och jag finner mig själv peppad, taggad, redo att själv ta en plats. Men varför skriver jag här?

Traineedagen syftar till att samla företag med traineeprogram under en dag så att du som besökare kan skaffa dig en ordentlig bild av vad det innebär att vara trainee, vad som krävs och vad du kan göra för att öka dina möjligheter att komma in på ett traineeprogram.

Det är anledningen! Det är anledningen till varför jag just nu sitter och har svårt att fokusera på dagens agenda. Mina tankar är på fredagen, där min värld skall växa ännu lite till. Under Traineedagen kommer jag anstränga mig för att låta de som inte får chansen att vara med på plats, ändå få ta del av det som sker. Det kommer bli en fantastisk dag i huvudstaden med massor av fantastiska upplevelser och jag hoppas innerligt att ännu fler tar chansen att inte nöja sig med att sitta hemma och läsa om det nästa år, utan ser till att vara med på plats.

Jag nämnde inledningsvis att jag är student vid Umeå universitet och jag tänkte kort presentera min utbildning. Mitt huvudämne är informatik och programmet heter Beteendevetenskapligt program med inriktning mot IT-miljöer, vilket resulterar i att jag kommer ta ut en Fil.kandidatexamen med huvudämne Informatik och inriktning beteendevetenskap och IT-miljöer. Det krävs ofta en kompletterande förklaring, då många inte direkt kan associera informatik någonting …verklighetsnära. Jag tycker Linnéuniversitetet har en bra förklaring på sin hemsida som jag ofta delar med mig av:

Vad är informatik?
Informatik handlar om hur information används av människor, hur teknik används för att kommunicera och hur system byggs upp för information och kommunikation. Detta innebär att samspelet mellan människa och teknik i ett socialt sammanhang är centralt samt att förstå teknikens möjligheter och begränsningar. Vi utvecklar och utvärderar informations- och kommunikationsteknik i relation till individer, arbetsgrupper och omgivande samhälle.

Nog om mig,
Har Du något tips till mig som skall åka på Traineedagen? Du som kanske är en arbetsgivare eller är Trainee idag. Vad bör jag förbereda och planera inför? Kommentera gärna så plockar jag med det i mitt nästa inlägg.

Comments Off on Traineedagen: Jonas Lindholm

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!