Vad sker egentligen på ett sågverk?


Comments Off on Vad sker egentligen på ett sågverk?

Tre dagar till har gått och jag har hunnit med praktik/studiebesök på cellulosafakbriken på kartongbruket (Iggesund Paperboard) och på torken, justerverket och underhåll på sågen (Iggesunds sågverk).

Cellulosafabriken är den delen av bruket som tillverkar massan till kartongmaskinerna, och vi fick följa fiberns väg från ved till massa. Det är ganska svårt att få en fram insyn i denna process eftersom många saker är ganska farliga, luktar illa och är svåra att se utifrån. Vi fick dock se barktummorna, kokeriet, mesaugnen och en del av blekeriet. Det är en väldigt avancerad process som jag inte hänger med på till 100 % trots min kemibakgrund. Sofia, min traineekollega, har bättre koll på processen och ställde massor av bra frågor. Vi fick också chans att se den alldeles nya sodapannan som nyligen gått i drift här i Iggesund. Det är en rätt stor och häftig turbin! Dessutom fick vi se alla personalutrymmen runt omkring som är jättefräscha och ljusa, inte alls så man tänker sig att det är på ett bruk.

Igår hade jag en heldags praktik på sågverket, som började på torken. Torken och justerverket är virkets två sista steg innan det är klart och lämnar sågverket. I torken torkas virket i stora kammartorkar till den torkgrad som krävs för just det virket. Man kanske inte tycker att det är så mycket vätska i trä, men när man torkar 140 kubikmeter virke (så mycket som får plats i en kammartork) avgår minst 40 kubikmeter vatten. Det är en hel del, det! Det allra torraste virket torkas ner till endast 8 % vatten medan det minst torkade ligger på 18 %. Allt virke torkas i någon grad – annars får det inte exporteras.

Efter torkning går virket in i det som kallas justerverket, där det kvalitetsbedöms, kapas och förpackas. Kvalitetsbedömningen består dels av operatörer som tittar på virket när det passerar på ett stort band, och dels av en kamera och en avancerad algoritm. Kameran tar bilder på alla sidor av virket och med hjälp av en programvara analyseras färgskillnader i träet. Utifrån det kvalitetsklassas virket, och hela denna process tar bara ett par sekunder. Direkt efter kameran kapas virket till den längd som anses vara lämplig baserat på kvalitetsklass. Algoritmen kan välja på att göra en kort bräda med hög kvalitet eller en lång med lägre kvalitet – baserat på vilket pris vi kan få för det. Sedan sorteras virket baserat på längd och kvalitet och så fort en tillräcklig mängd av någon sort finns tillgänglig paketeras virket i nya staplar, emballeras och skickas ut till utlastningen.

I morse fick jag även möjligheten att besök gruppen som arbetar med underhåll på sågverket. Jag fick delta i ”morgonbönen”, det möte de har varje morgon för att diskutera mellan avdelningar, chefer och operatör vad som hänt och vad som måste ske i framtiden. Just idag var det dessutom stoppdag på såglinjen och vi fick titta på en av de reparationerna som genomfördes där. Väldigt spännande och man inser vilket enormt arbete underhållsavdelningen utför.

Tre nästan hela dagar med praktik har nu passerat och jag känner att jag har lärt mig massor. Jag har en betydligt bättre förståelse för hur sågverket fungerar på detaljnivå, vilket flöden som sker och hur de påverkar varandra. Jag har dessutom fått träffa en del av personerna som arbetar nere på sågen och har därmed utvecklat mitt kontaktnät. Nu känner jag dock att det är dags att köra på med mitt eget projekt igen några dagar, jag har saknat det 🙂

Comments Off on Vad sker egentligen på ett sågverk?

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!

Praktikvecka i Iggesund


Comments Off on Praktikvecka i Iggesund

Hej igen,

Det var ett tag sedan nu, det har varit fullt upp med mitt projekt. Projektet har verkligen tagit fart nu, och det är riktigt riktigt roligt. Jag får ägna mig åt en blandning av siffror, analys och att träffa och prata med folk vilket passar mig utmärkt. Men förutom projektet är ju traineeperioden även tänkt att innehålla praktik och jag försöker få till så mycket som möjligt av den varan. Jag inser att det är just möjligheten att få gå på praktik som är en av vinsterna med ett traineeprogram, och att det kommer bli svårt att få till och ha tid med senare i arbetslivet. Dessutom är praktik en möjlighet för mig att vara ute i “verkligheten” i förhållande till det jag kommer att arbeta med. För att arbeta med centralt inköp krävs att man har koll på vad och vilka man arbetar för!

Det är dock en slump att det blivit så att denna vecka är en “praktikvecka”, men så är det. Det började idag med timmersorteringen på sågverket här i Iggesund och imorgon ska jag till cellulosafabriken på Iggesunds kartongbruk. Sen fortsätter det denna och nästa vecka.

Timmersorteringen på sågen är där allt börjar, där timret lastas av från lastbilar och tåg och sorteras innan det går in till sågen. Här i Iggesund har vi tre truckar och truckförare per skift som arbetar med att lasta av och flytta timret och två personer som kontrollerar timret. Förutom det finns mängder av smarta system som hjälper till. Varje dag anländer mellan 80-90 fulla timmerlastbilar och varje lastbil kräver tre stycker “gripar” för att tömmas. Det allra häftigaste med dagens praktik (förutom att själv få köra trucken) tycker jag var det GPS-system som förarna använder för att sortera virket från rätt fack till rätt välta och från rätt välta till sågbordet. Dessutom ser förarna varandras truckar på datorn och kan på så sätt veta var de har varandra även när de är dolda bakom vältorna, något som minskar risken för olyckor. Det var även intressant att få diskutera med förarna vad de anser vara viktigt när det kommer till truckarna, eftersom det är en av de frågor jag arbetar med i mitt projekt.

Jag ska försöka återkomma lite då och då under denna vecka och nästa med mina reflektioner från produktionen och “verkligheten”. Nedan kommer lite bilder på mina äventyr när jag fick köra den 75 ton tunga trucken idag.

 

Jag leker plockepinn med trucken.

 

 

Det är en ganska stor truck!

 

Comments Off on Praktikvecka i Iggesund

Bookmark and Share

Please leave a comment - click here!