Tre dagar till har gått och jag har hunnit med praktik/studiebesök på cellulosafakbriken på kartongbruket (Iggesund Paperboard) och på torken, justerverket och underhåll på sågen (Iggesunds sågverk).

Cellulosafabriken är den delen av bruket som tillverkar massan till kartongmaskinerna, och vi fick följa fiberns väg från ved till massa. Det är ganska svårt att få en fram insyn i denna process eftersom många saker är ganska farliga, luktar illa och är svåra att se utifrån. Vi fick dock se barktummorna, kokeriet, mesaugnen och en del av blekeriet. Det är en väldigt avancerad process som jag inte hänger med på till 100 % trots min kemibakgrund. Sofia, min traineekollega, har bättre koll på processen och ställde massor av bra frågor. Vi fick också chans att se den alldeles nya sodapannan som nyligen gått i drift här i Iggesund. Det är en rätt stor och häftig turbin! Dessutom fick vi se alla personalutrymmen runt omkring som är jättefräscha och ljusa, inte alls så man tänker sig att det är på ett bruk.

Igår hade jag en heldags praktik på sågverket, som började på torken. Torken och justerverket är virkets två sista steg innan det är klart och lämnar sågverket. I torken torkas virket i stora kammartorkar till den torkgrad som krävs för just det virket. Man kanske inte tycker att det är så mycket vätska i trä, men när man torkar 140 kubikmeter virke (så mycket som får plats i en kammartork) avgår minst 40 kubikmeter vatten. Det är en hel del, det! Det allra torraste virket torkas ner till endast 8 % vatten medan det minst torkade ligger på 18 %. Allt virke torkas i någon grad – annars får det inte exporteras.

Efter torkning går virket in i det som kallas justerverket, där det kvalitetsbedöms, kapas och förpackas. Kvalitetsbedömningen består dels av operatörer som tittar på virket när det passerar på ett stort band, och dels av en kamera och en avancerad algoritm. Kameran tar bilder på alla sidor av virket och med hjälp av en programvara analyseras färgskillnader i träet. Utifrån det kvalitetsklassas virket, och hela denna process tar bara ett par sekunder. Direkt efter kameran kapas virket till den längd som anses vara lämplig baserat på kvalitetsklass. Algoritmen kan välja på att göra en kort bräda med hög kvalitet eller en lång med lägre kvalitet – baserat på vilket pris vi kan få för det. Sedan sorteras virket baserat på längd och kvalitet och så fort en tillräcklig mängd av någon sort finns tillgänglig paketeras virket i nya staplar, emballeras och skickas ut till utlastningen.

I morse fick jag även möjligheten att besök gruppen som arbetar med underhåll på sågverket. Jag fick delta i ”morgonbönen”, det möte de har varje morgon för att diskutera mellan avdelningar, chefer och operatör vad som hänt och vad som måste ske i framtiden. Just idag var det dessutom stoppdag på såglinjen och vi fick titta på en av de reparationerna som genomfördes där. Väldigt spännande och man inser vilket enormt arbete underhållsavdelningen utför.

Tre nästan hela dagar med praktik har nu passerat och jag känner att jag har lärt mig massor. Jag har en betydligt bättre förståelse för hur sågverket fungerar på detaljnivå, vilket flöden som sker och hur de påverkar varandra. Jag har dessutom fått träffa en del av personerna som arbetar nere på sågen och har därmed utvecklat mitt kontaktnät. Nu känner jag dock att det är dags att köra på med mitt eget projekt igen några dagar, jag har saknat det 🙂