Elias Åström heter jag och är en av Swedavias fyra traineer för året 2018/2019. På Swedavia har alla traineer olika inriktningar och det kan variera från år till år. Under detta år var det möjligt att välja mellan Kvalitet, Security & Safety, Flygplatsledning och Strategi. Nytt för i år är att alla traineer inte är placerad på Arlanda. Istället är två placerade på det förstnämnda, en på Bromma och en på Landvetter. Jag valde inriktningen mot kvalitet varför jag blev placerad på Landvetter, där jag trivs mycket bra!

Traineeprogrammet startades den 3 september och började med att alla traineer var samlade under två dagar på Arlanda. Där möttes vi av ett varmt välkomnande från vår VD Jonas Abrahamsson, HR direktör Marie Wiksborg och vår programkoordinator Anna Lagnström. Under dessa dagar fick vi en introduktion till Swedavia, träffa tidigare traineer, rundvandring på Arlanda samt diverse övningar för att vi traineer skulle lära känna varandra.

Nu har jag varit trainee i två månader och har verkligen fått varit med om mycket på så kort tid. Det första jag blev introducerad till var att medverka i ett projekt där anställda ska motiveras till att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten. Projektet påbörjades med att alla gruppchefer och delprocessledare blev utbildade i ett arbetssätt som sedan tidigare används på några av våra Regionala flygplatser. Min arbetsuppgift i projektet är att stötta, coacha och följa upp alla avdelningar som ska arbeta med arbetssätet på Landvetter. Vidare har jag även fått följa med på utbildningar inom detta projekt på flygplatserna Malmö och Östersund.

Jag har även deltagit på interna miljörevisioner på flygplatserna i Göteborg, Bromma och Visby. En revisors uppgift är att intervjua personer på flygplatsen för att skapa sig en bild för hur de arbetar med miljöfrågor. Det utförs även rundvandringar för att analysera hur hanteringen av till exempel kemikalier och avfall fungerar på flygplatserna. Resultatet jämförs sedan med lagar och regler som vi på måste förhålla oss till. Slutligen redovisas resultatet för flygplatsledningen där de har möjlighet att ställa frågor om utfallet.

Det var allt för mig och hoppas ni har fått en inblick vad man kan få göra som trainee hos Swedavia!

Förresten! Glöm inte att Swedavia gästar KTH:s arbetsmarknadsmässa Armada den 20-21 november. Vi traineer kommer vara på plats, så passa på att ställa era frågor om traineeprogrammet! Jag och mina traineekollegor hoppas verkligen vi får träffa just dig där!