Hej allesammans!

Nu har det gått ännu en fantastisk vecka här på jordbruksverket. Veckan som gått har mestadels bestått av jordbruksverket sätt att jobba. Studiebesök har gjort på olika team och det fanns många olika varianter på arbetsmetoden beroende på vilket team vi traineer besökte. De främsta arbetssätt i de olika teamen är kanban och scrum dvs inkrementell utveckling.  Under lean och agila metoder på IT gick vi igenom så mycket teori så vi valde att påbörja ett eget projekt där vi tillämpade det agila arbetssättet scrum.

kurs

Så här såg vårat upplägg ut under kursen, något som inte står med är att vi hade 15 minuter morgonmöte där vi gick igenom om vad vi gjorde under gårdagen samt vad vi hade för förväntningar på dagen. Denna typ av utbildningsplan har varit fantastiskt eftersom vi har kunnat påverka vad vi vill göra under kursen gång.

projekt

Här har vi börjat tillämpa det Agila arbetssättet jordbruksverket har smittat oss med kallad ”Post-it lapp sjukan”.