Hej!

Av traineeprogrammets praktikperiod återstår nu endast en vecka. Efter detta är det tänkt att vi traineer ska placeras i de olika utvecklingsteamen och arbeta där under programmets återstående tre månader. Ett beslut om vart respektive trainee hamnar kommer inom kort att fattas av cheferna. Tiden har gått ofattbart fort och det känns overkligt att över halva sträckan av traineeprogrammet redan är passerad.

Jag är mycket nöjd med praktikperiodens upplägg och innehåll. Utmaningarna har varit många (något som jag efterlyst) och karaktären på uppgifterna har varierat. Att sätta sig in i de olika teknikerna som används och studera vanligt förekommande lösningsmönster har varit både lärorikt och spännande.

Ibland har det varit tufft och svårt naturligtvis. Men tack vare arbetsmetoden och den goda samarbetsviljan inom teamen slipper man stå stilla och aldrig behöva känna sig övergiven med sitt. Alla tar ansvar och drar sitt strå till stacken, tillsammans blir man starka. Jag upplever även att kommunikationen inom och mellan teamen är god och detta är en viktig framgångsfaktor.

/Martin