Denna vecka har vi fortsatt vår praktik uppe på infra. Vi har hoppat runt i de olika teamen på Infrastrukturenheten. Eftersom vi skulle hinna med 5 team på 1½ vecka har det gått fort, en eller två dagar på varje ställe.

I och med det pressade tidschemat har det varit mest se och inte så mycket göra. Men nu har vi i alla fall sett och därmed fått en större förståelse för hur de på driften arbetar. Men det bäst är enda att fått träffa och lära känna de som jobbar där lite bättre. Då blir det lättar sen när man ska samarbeta och få hjälp J

Från och med nästa vecka är vi tillbaka på systemutvecklarenheten och fortsätter i de teamen och få lära oss Java!