Forwards, TAPOs, SWAPs och futures, ord jag knappt hade tagit i min mun innan jag började här. Ord som jag i många fall inte ens hört innan. Men nu, även om jag har mycket kvar att lära så börjar jag trots allt få en grundläggande bild av den finansiella världen och dess beståndsdelar. För några dagar sedan blev den bilden utökad ytterligare då en äldre herre från London med flera år på nacken inom finansbranschen kom hit. Tillsammans med några andra från kontoret så hade vi både föreläsningar och diskussioner på temat finansiella marknader. Att både tid och resurser läggs på att alla anställda ska få en förståese för den bransch vi jobbar inom, oavsett tidigare bakgrund, känns som en bra satsning, speciellt när man själv får suga i sig informationen.

Den senaste tiden har både jag och den andra traineen Viktor arbetat med automatiserad testning. Vi har fokuserat på användarroller och rättigheter med mål att utveckla kontroller som förhoppningsvis kan varna om någonting skulle bli fel med dessa i framtiden. Efter en period med mycket manuell testning så är det skönt att återigen få skriva lite kod. Vi bad om en s.k. code review för att hitta eventuella problem och felaktigheter. Och nu, efter att koden blivit granskad av en erfaren utvecklare (utan större kommentarer!) så ligger testerna snart uppe och gör lite nytta.

I tidigare blogginlägg nämndes vår ShipIt-Day, ett hackaton-liknande event där jag och Viktor var med i ett projekt som utvecklade ett testverktyg för en viss typ av transaktionsmeddelanden. Jag måste nämna att det gick så bra under ShipIt att projektet fick mer utvecklingstid för att slutföra det hela till en ordentlig produkt. Så det verkar som att det faktiskt blir något bra av det hela, kul!

Trevlig vecka! på återseende