Någonting som syns direkt om du kommer in till Scanias kontorslandskap eller produktionsenheter är att här tar man visualisering på allvar. I elektroniklabbet har de exempelvis limmat fast en artikel framtill på lådorna som artiklarna ligger i för att snabbt hitta det du söker. Du ser allt som oftast konstruktörer ta med sig sina delar till möten för att alla på mötet ska få en bra uppfattning om vad man faktiskt pratar om. På lagerplatser har artiklar matchats med frukter och du ser bilder på frukten bredvid artikelnumret. På din plockorder listas sedan två bananer, tre äpplen och en kiwi. Betydligt snabbare och orsakar färre fel än att matcha långa och ganska lika artikelnummer! Beroende på vad du jobbar med finns olika sätt att använda visualisering till din fördel.

Det som är mest genomgående är nog ändå VP-tavlorna (VP = visuell planering). Alla grupper har en egen VP-tavla och på den har varje gruppmedlem en rad för kort- och långsiktig planering. Gruppen kan med hjälp av tavlan planera stora leveranser och deadlines och allting är färgkodat för att snabbt få en överblick av situationen. Det är kort och gott ett sätt att visualisera arbetsprocessen. VP-tavlorna skiljer sig lite åt beroende på vilka behov gruppen har och vad den ansvarar för men konceptet är detsamma. Min grupp har VP-möte varje morgon där man under 15 minuter stämmer av läget och har tillfälle att flagga för om något projekt exempelvis behöver extra resurser. I början var jag lite skeptisk till vilken nytta det kan ge. Idag tycker jag att det är mitt bästa verktyg för planering av arbetet och för att se till att jag är i fas. Dessutom är det ett sätt att skapa förståelse för vad kollegorna gör. Det är inte säkert att du har gemensamma projekt med alla men på VP-mötet får du reda på hur saker går. Det är också ett bra forum att be gruppen om hjälp och höra om någon annan har koll på det där du inte riktigt visste.

Det är häftigt att se hur till synes små medel kan göra stor skillnad på utfall kring avvikelser och tidsåtgång. Det går åt mycket post-its och planeringen i sig kräver lite tid och tankekraft men det tjänar du in många gånger om. Min slutsats såg ni redan i rubriken: Visualisera mera!