Hej!

Nu är vi ett par veckor in i utvecklingsblocket, och även om det är en del problem som spökar från den förra releasen har utvecklingskurserna kommit igång för fullt. Eftersom jag redan har en rätt stark bakgrund i utveckling var jag rädd att kurserna under den här fasen av traineeutbildningen skulle bli lite överflödiga, men jag blev positivt överraskad av att det handlar mer om ett Cinnober-centriskt perspektiv på utveckling än någon grundkurs i programmering.

Under den första kursen gick vi igenom riktlinjerna för koden som skrivs på Cinnober. Detta handlar om att vi följer ett visst mönster när vi strukturerar koden, namnger variabler och metoder, dokumenterar koden med kommentarer, etc. Det är värdefullt eftersom det gör det enklare för andra utvecklare att läsa och sätta sig in i koden, vilket sparar tid och frustration för alla.

Vi har även haft en kurs som gått igenom de primära verktygen som används vid utveckling hos Cinnober, som versionshanteringssystem och byggsystem. Versionshanteringssystem används för att organisera och lagra olika versioner koden över tid, vilket tillåter att alla tidigare tillstånd kodbasen befunnit sig i kan återställas om det skulle bli nödvändigt, och att man kan utröna syftet med alla förändringar som skett. Byggsystemet är en uppsättning skript och verktyg som används för att förändra och översätta kodbasen och relaterade resurser till ett fungerande system, i ett antal olika steg. En annan kurs täckte de interna databaserna vi använder på Cinnober, hur de är uppbyggda internt och hur de används i de olika kundprojekten.

Den senaste kursen beskrev FIX-protokollet, ett standardiserat protokoll för utbyte av finansiell data internationellt och hur Cinnobers system utnyttjar det. Framöver kommer det kurser som ska täcka grundplattformen som varje kundprojekt bygger på och de olika servrarna som den består av, Cinnobers officiella tradingklient, systemadministrationsklienten och generering av programkod från en datamall.

Även om vi inte kommit igång på riktigt har vi börjat med några mindre uppstartsmöten inför det nya utvecklingsprojektet som majoriteten av utvecklingsblocket ska bestå av. Ser fram emot det eftersom det involverar nyutveckling av en relativt oberoende modul av grundprodukten, med intressanta utmaningar av både teknisk och teoretisk karaktär. Förhoppningsvis har vi kommit igång på riktigt nästa gång så jag kan berätta mer om det.

Vi hörs!