Nu börjar det dra ihop sig till leverans! Imorgon ska allt vara klart och igår hade vi kodfrys. Detta innebär att vi slutar checka in ny funktionalitet och istället fokuserar på att bekräfta att den existerande funktionaliteten fungerar som den ska. Hela teamet, inklusive projektledare, kravare och utvecklare ägnar sig åt manuell testning, och kodfixar får endast checkas in efter överenskommelse, för att minimera risken att nya buggar introduceras i det här sena stadiet.

Man hör ofta skräckhistorier om hur utvecklingsteam får jobba långa veckor och sena kvällar just innan leverans för att hinna med att möta sin deadline, men så har inte fallet varit på det här projektet. Visst har det varit någon enstaka kväll här och där, men överlag är det business as usual häromkring.

Mjukvara blir, generellt sett, aldrig färdig. Det finns alltid mer användbar funktionalitet att implementera, fler buggar att fixa, stabiliteten och prestandan kan alltid förbättras, osv. Eftersom tiden ändock är begränsad uppstår behovet av att prioritera bland de många vägar man kan gå. Detta är speciellt sant precis innan en leverans. Målet är att leverera så mycket som möjligt, men det är omöjligt att hinna med allt, och då krävs att man identifierar det som är kritiskt för att projektet ska betraktas som framgångsrikt från kundens perspektiv och det som är acceptabelt att förskjutas till en senare patch. Vi har dock hunnit med den stora majoriteten av det som planerats, så det är god stämning och vi förväntar oss en nöjd kund.

Hörs igen snart!