Nu har jag påbörjat det tredje blocket på Traineeprogrammet här på Cinnober, det så kallade kravblocket. Krav innebär i stora drag att man lyssnar på kundens behov, försöker förstå dem och sedan tillsammans med kunden kommer överens om vilken IT lösning man ska leverera. Det här är förstås väldigt viktigt för att säkerställa att man levererar exakt det som kunden vill ha och inte slösar bort tid på att utveckla felaktiga lösningar och antaganden. Kravrollen på Cinnober innebär för det mesta att man arbetar som en så kallad Requirement analyst. En Requirement analyst har som uppgift att fånga krav från kunden och dokumentera dessa genom att skriva t.ex. use cases som sedan en utvecklare kan programmera utifrån. Våra testare använder sedan ofta de use cases som ingår i kraven för att testa att systemet beter sig så som kraven säger.
En annan typ av kravroll är Business analyst (BA). En BA har som uppgift att förstå verksamheten och dess behov. I projektet jag arbetar i nu så är det en grupp med BA’s hos kunden som har stenkoll på deras behov och tillsammans med kravare hos oss kommer överens om IT-lösningens utformning. Jag tycker det ska bli jätteroligt att få prova på mer kundkontakt och även att förhandla och komma överens med kunden om hur systemet ska fungera. Vi får in ganska många så kallade Change Requests från kunden som är ny funktionalitet dom vill ha implementerat och dessa ska vi som kravare tidsuppskatta och sedan omvandla till krav.

Många nya utmaningar framför mig alltså, känner på mig att det kommer bli en rolig och utmanande höst!