project_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Design_Management_in_brief.jpg

Hej, här kommer en ny liten uppdatering från mig.

Då det kundprojekt jag jobbar i börjar närma sig ytterligare en viktig milstolpe på vägen till release så har jag på efterfrågan från projektledningen nu tillfälligt gått tillbaka till testrollen för att förstärka upp inom kvalitetssäkring av den funktionalitet vi bygger.
Det känns uppskattat att vi trainees är en värdefull resurs och det ska bli roligt att åter få användning av den kunskap inom testning och den produktkännedom jag hittils förvärvat mig.

Cinnober’s platta organisation där vi jobbar agilt i små kundprojekt ger korta beslutsvägar vilket underlättar förvånadsvärt mycket för projektledningen när det kommer till att omprioritera projektets resurser allt eftersom kundens behov ändras. Detta gör att man som anställd vid behov kan flyttas runt inom kundprojektet till ett annat prioriterat område för att effektivisera, men det kan också bli så att man får hoppa in i andra kundprojekt för att hjälpa till. Detta ser jag som en styrka då det bidrar till att man som individ snabbt kan förvärvar sig ny spännande kunskap.