Senaste veckan har vi i traineegruppen haft en så kallad seminarievecka. Fokuset har varit produktutvecklingsprocessen på Scania och jag har varit projektledare för gruppen som har arrangerat veckan. Vi har lagt ganska mycket tid på att planera teman, boka föreläsare, case, studiebesök och andra aktiviteter. Det har varit mycket varierat innehåll, bland annat har vi träffat högsta chefen för forkning och utveckling som även sitter med i executive board, haft innovationsseminarie, gjort ekonomi- och inköpscase och besökt designkontoret. Otroligt givande att få förståelse för en av huvudprocesserna här och hur stor apparat det är att ta in kundkrav, utveckla produkter, hitta leverantörer och produktionssätta.

Projektplanering_1

En av uppgifterna vi fick prova på var projektplanering, här är några av mina kollegor i farten.

 Att få testa på projektledarrollen har varit givande och intressant och gett mig ytterligare erfarenhet vad gäller ledarskap och att få testa Scanias projektstyrningsmodell. Att projektgruppen bestått av andra trevliga människor i traineegruppen har gjort det både roligt och att det inte har krävts så mycket styrning.