Recap av en resa från idé till verklighet och vår tid som trainees i nordvästra Skåne.

mynewsdesk_release

Det officiella pressmeddelandet inför releasen

309 dagar har gått sedan vi fick kommunchefernas klartecken att genomföra vår projektidé om en förmedlingstjänst av förslag till examensarbeten som ska knyta universitetsvärlden och kommunerna närmare varandra.

309 dagar senare var det nu dags för den officiella lanseringen av vår färdiga produkt, inklusive en stilig hemsida och åtta uppdrag som efter intern smyglansering redan är i gång. Studenter och kommuner har redan matchats för att gemensamt producera resultat som är meningsfulla både för den kommunala verksamheten och för studentens fortsatta karriär. Detta var också en av anledningarna till varför de senaste veckorna och dagarna inför releasen har präglats av stor glädje och en avslappnad stämning i gruppen. Idén fungerar i verkligheten.

Glädje var även ett återkommande tema i Magnus inledande anförande om vad som utmärker vår upplevelse av traineeprogrammet.  Magnus, som ”flyttade hemifrån” i slutet på augusti för att påbörja en ny tjänst, återvände som vår konferencier och lyckades fånga den utveckling som gruppen gått igenom under det senaste året och lät publiken ta del av den energi och dynamik som funnits i projektet under hela resans gång. Gårdagen tydliggjorde också vikten av att hitta nyckelpersoner och viktiga allierade. Tidigare trainee, enhetschef och early adopter Anna Ravelid pratade om sin first-hand upplevelse av uppdragsbanken då hon redan är kontaktperson för två studenter och Peter Arvebro presenterade Helsingborgs studentmedarbetare vars verksamhet riktar sig till hela regionen, och som kommer att ta över driften av uppdragsbanken.nu.

Samtidigt blev det oerhört tydligt vad vi har åstadkommit och vad vi även fortsättningsvis kan åstadkomma med den här gruppen. Lite mer än ett år efter vår första genomgång av FIRO-modellen, en relationsteori som ämnar förklara utvecklingen i grupper eller arbetslag, tyder mycket på att vi faktiskt kommit till den sista fasen, samhörighetsfasen.  Gårdagen, när hela projektet kulminerade och nådde sin höjdpunkt (i alla fall officiellt), var en uppvisning av den tillit som vi utvecklat till varandra som personer och varandras förmågor. En stark synergi, helt enkelt.

Med tanke på traineeprogrammets ambition att rekrytera samhällsentreprenörer som ifrågasätter, tar initiativ och har förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbeten tror jag att vi kunnat bevisa att vi definitivt har förmågan att tillföra något utöver det vanliga. I vårt bokslut kommer vi till och med att kunna visa att budgeten i projektet inte bara hållits utan att vi använt mycket mindre än de för projektet avsatta finansiella medlen.

486 dagar

Exakt så många dagar sträcker sig hela traineeprogrammet. I nuvarande fas av traineeprogrammet sätts en del nya tankeverksamheter igång. Tankar som rör sig kring tiden efter programmet och vilka möjligheter som dels finns för oss i gruppen men också, när man lyfter blicken, möjligheter för att ta tillvara på den kompetens och den dynamik som finns i den här, i tidigare, och i efterföljande traineegrupper som är inget annat än en oerhört stark resurs för hela regionen och vars potential skulle kunna utnyttjas ännu mer. Exempelvis genom att ge en sådan grupp nya utmaningar och konkreta utvecklingsfrågor att sätta tänderna i. Jag är helt övertygad om att kreativa och nytänkande lösningar skulle bli resultatet av det. En en ambition för mina sista månader i programmet är att uppmärksamma den potentialen ytterligare och jobba för att hitta nya vägar för att utnyttja den.

Releasen i  bilder:

SONY DSC

På genrepet

SONY DSC

SONY DSC

Slutligen är vi alla väldigt stolta över vad vårt projektarbete har resulterat i men framförallt över resan vi har gjort tillsammans.

Stort tack till alla som på olika sätt gjort uppdragsbanken möjlig.

Trevlig helg!

/Falk