Bokslut är en naturlig del av en ekonomitrainees arbetsuppgifter. Olika placeringar innebär olika mycket fokus på bokslut. Man kan dock nästan vara säker på att man kommer i kontakt med det på ett eller annat sätt.

Under bokslut tickar klockan ofta fortare. Många slåss mot tiden och ibland kan deadlines kännas hopplöst tuffa. Trots detta löser det mesta sig, oftast i tid dessutom. På Scania jobbar vi ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer. Inom produktion ser man detta som en självklarhet. Detta är en av byggstenarna i det som gör Scania till en grym lastbilstillverkare. Detta lean-tänk har förökat sig till övriga delar av organisationen. Mycket inspiration finns att hämta från produktions hantering av avvikelser, visuella planering, balansering av uppgifter och processtänk.

Struktur må av vissa kännas betvingat och kreativitetshämmande, men i bokslut säkrar det kvalitet, tryggar tidsenliga leveranser och åskådliggör avvikelser. Under bokslut är tiden ofta minutiöst planerad. Med välfyllda agendor så hinner man med mycket, man känner sig effektiv och det blir roligare för man märker av resultat av sin strävan och slit.

Aningen överraskad fick jag lära mig att bokslut på Scania är präglat av mycket struktur, och det får faktiskt saker att fungera riktigt bra. Med många interna deadlines gentemot olika grupper av ekonomer i organisationen krävs struktur.

Ett starkt fokus på processtänk och struktur har resulterar till ett effektiviserat bokslutsarbete. Detta ger mer tid att jobba med andra värdeskapade aktiviteter, för jobbet som controller innebär inte bara bokslut. Långt därifrån.