Om i ödslig skog
ångest dig betog,

kunde ett flyktig möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lät att gå.
Alla människors möte
borde vara så. //Hjalmar Gullberg

När vi i traineegrupp 6 möttes för ett år sedan beslutade vi att gemensamma kontinuerliga möten skulle vara vår metod för att hålla oss uppdaterade, hantera problem, prata om traineeperioden men främst diskutera och ta beslut gällande vårt projekt.

När detta beslut togs var det för vissa helt självklart att möten med ordförande, sekreterare, justerare och dagordning var sättet som ska användas. Medan det för andra var ett nytt arbetssätt.  Även fast vissa kände sig helt klara i hur det skulle gå till hade vi alla olika synsätt på hur mötena skulle genomföras och på vilken nivå de skulle hållas. Vi kom fram till att aktuell projektledare fungerar som ordförande, vi för beslutsprotokoll och använder oss av talarlista för att alla ska få komma till ordet. Regelrätta beslut skulle fattas genom konsensus och om detta inte kunde uppnås har ordförande rätt att besluta. Den grundliggande kulturen och normer under våra möten satte vi genom att ta fram ett dokument med spelregler. Något som kan låta banalt och kännas onödigt men som kan vara högst väsentlig vid uppkommande oenighet. Något så enkelt som “vad har vi för mobilpolicy” under våra möten en liten sak som kan bli en stor diskussion.

Våra möten har haft en stor betydelse under årets gång, en betydelse för projektets resultat, en betydelse för varje individs personliga utveckling, stöd i rollen som trainee och en betydelse för gruppens utveckling.

Möten och mötet är en föränderlig process som ändras längs med vägen. Vi har hunnit utveckla ett sätt att samtala på och hantera diskussioner, frågor, beslut och oenigheter. Även om vi alla har olika bakgrunder, olika tankar värderingar och normer med oss i bagaget har vi hittat ett sätt att mötas på mitten.

Vare sig det handlar om ett organiserat möte, ett spontant möte, ett arbetsmöte, ett första möte, ett personligt möte eller ett professionellt möte, ett kulturellt möte eller ett internationellt möte. Så är det i mötet mellan olikheter som det nya uppstår.

//Sarah Lundberg