I förra veckan rapporterade ekot om att den offentliga sektorn kommer att behöva anställa flera hundratusen de kommande åren. Anledningarna till behovet av framtida medarbetare inom den offentliga sektorn är bland annat stora pensionsavgångar, ökat antal barn som behöver utbildning och ökat antal äldre som behöver vård- och omsorg.

I samma artikel säger representanter från SACO, som också får medhåll från SKL, att den offentliga sektorn måste bli bättre på att synas ute bland folk för att kunna säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Kurser, gästföreläsningar och traineeplatser nämns som exempel på hur den offentliga sektorn kan bli mer offentlig för folk personifierade av studerande på universitet och högskola.

På vilket sätt har då vi nuvarande traineer bidragit med att nå ut till folk om den offentliga sektorn? (1) Vi går ett traineeprogram, (2) hela våren har vi som representanter för den kommunala sektorn varit ute och träffat skolungdomar, (3) vi är aktiva på sociala medier, (4) vi har deltagit på några arbetmarknadsmässor på universitet och högskolor runt om i södra Sverige.

Med utgångspunkt i jämförelsen ovan med vad som efterfrågas av studerande på universitet- samt högskola och vad vi inom traineeprogrammet har gjort kan jag konstatera att även vi har mer att göra. Vi traineer pratar gärna om den offentliga sektorn, våra jobb och vår arbetsgivare. Därför uppmuntrar jag er som vill veta mer om varför den offentliga sektorn är attraktiv som arbetsgivare att fråga oss som är traineer just nu. Jag tycker att jag har världens bästa jobb i världens mest spännande bransch och jag skulle känna mig priviligerad om jag skulle få berätta mer om den just för dig. Och jag är helt övertygad att mina kollegor känner detsamma över sina jobb.

Snälla ni alla där ute, hör av er!

//Niklas