Jag, Johanna i traineeprogrammet SKNV, har sedan den 1 mars bytt kommunikationsavdelningen i Höganäs mot IT-enheten i Klippans kommun. Den första månaden har passerat fortare än en häst travar och jag tycker att jag har funnit mig själv tillrätta på min nya arbetsplats.

Jag tror att de flesta håller med mig om att byta jobb och allt vad det innebär är en viss anspänning och ganska nervöst. Det är nya ansikten att lära känna, nya arbetsuppgifter och nya rutiner. Något som dock underlättar att-byta-jobb-processen, tror jag är ett varmt välkomnande och en bra introduktion från den nya arbetsgivaren.

För mig är det viktigt att snabbt få ett helhetsperspektiv; jag vill veta vilka mål som är övergripande för organisationen, så att jag kan se min del i det hela och veta hur jag ska kunna bidra till utveckling och måluppfyllelse. Jag vill även veta vad som förväntas av mig som medarbetare och vad jag kan förvänta mig av min arbetsgivare. Detta tycker jag att Klippan har lyckats förmedla väldigt bra, inte minst från mig egna handledare/chef. I fredags anordnades dessutom en introduktionsdag för nyanställda i Klippans kommun, då bland annat personalchefen Marianne Claesson och kommunalrådet Bengt Svensson pratade om just organisationens mål och vilka förväntningar som finns från båda hållen.

Detta har bidragit till att jag känner mig välkommen till Klippans kommun och jag har nu goda förutsättningar för att göra ett bra jobb!

/Johanna Dahlqvist, Traineeprogrammet SKNV