Jag lovade att återkomma med lite brödtext angående vilka fördelar traineeprogrammet gett mig i detta mitt första jobb. Here goes:

  • Jag har bred förståelse för kunden. Kunden för Scania IT är Scania, och jag har jobbat, på generell nivå, i hela Scania. R&D, produktionsorganisation, och internationellt i marknadsledet. Jag har inte enbart besökt dem och sagt ”hmm, intressant!”, utan istället jobbat i deras processer, varit med på deras möten, ätit i deras matsal, skrattat vid deras kaffemaskin, och så vidare. Det är en s.k. tacit knowledge som är svår att lära ut, den behöver upplevas.
  • Jag har fått lyssna på några av de mest insatta personerna som finns på Scania, under våra trainee-gemensamma utbildningsveckor. Det gör att jag har fått ett djup i förståelsen för affären, oavsett om det gäller FoU, relationen med påbyggare eller servicekontrakt. Jag har fått en ”Scaniahatt” som gör att jag alltid försöker göra det som är bäst för Scania som helhet, inte lokalt i min egen organisation. Mitt jobb finns ju trots allt för att någon köper lastbilar, bussar och motorer av oss, inget annat.
  • Jag har som sagt jobbat i olika delar av Scania, och lärt mig ganska många olika processer och arbetssätt. Dessa kan jag ta med mig och använda mig av nu efter traineeprogrammet. Det blir en ”röra om i grytan”-effekt i organisationen, och somliga rynkar säkert lite på näsan. Men det är ju just det som är syftet. För efter de har rynkat på näsan så tänker de efter lite till, och då har jag lyckats – Lika ofta som jag har bra, nya idéer så kan mina kollegor ha bättre och smartare idéer tack vare sin lite fetare erfarenhet. 
  • Jag har udda kontakter lite här och där på Scania som gör att jag kan skippa några kontaktsteg och ha mer direkta dialoger med de personer jag behöver.
  • Jag har ”skinn på näsan” efter att ha varit nyanställd fyra gånger på ett år, ”den nya killen” hela tiden, fått frågan ”jaha vad ska du bli när du blir stor”, deltagit i beslut höga som låga, fått beröm, skäll och annat. Att utsätta sig för så pass mycket social press bygger självförtroende.

Det var det. Och det SNÖADE igår. Hurra 🙂