Feedback är något som vi alla är i behov av såväl i yrkeslivet som i privatlivet. För att växa behöver vi beröm och förslag på hur vi kan bli bättre professionellt och som person. Vi har inkorporerat feedback i våra möten, eller snarare att vid varje projektledarbyte ger feedback till den som lämnar över uppdraget. Vi ger främst konstruktiv feedback i rollen som projektledare men även i rollen som kollega/trainee. Jag har uppfattningen av att det uppskattas inom gruppen, men att det är en konst att ge konstruktiv feedback på ett sätt att mottagaren kan ta det till sig och anser att det är befogad kritik.

I början av traineeprogrammet åkte vill till Odengården för teambildning. Där gjorde vi en massa ”lära känna” övningar som tvingade oss ur vår bekväma zon. Inom ramen för teambildning skulle vi även lära oss att ge feedback till varandra. Föreställ er elva personer som inte känner varandra, som har träffats några gånger innan och som ska spendera de närmsta sexton månaderna tillsammans. Kort och gott var det ingen som hade någon konstruktiv feedback att ge. Av förklarliga skäl, jag hävdar däremot att eftersom vi redan då fick prova på att ge feedback men framförallt uppleva glädjen med att motta feedback är detta en företeelse som vi strävar efter inom vår traineeverksamhet, bland oss själva och ute hos våra respektive arbetsgivare.

Igår var några av oss med under en handledarträff i Ängelholm. Handledarträffarna är ett forum för våra handledare att mötas för diskussion, utbyte av erfarenheter och tankar. Vi var inbjudna för att samtala om syftet med handledning och förväntningar på handledarrollen samt traineerollen. Det var ett öppet diskussionsklimat mellan oss som var där och vi diskuterade frågorna på ett konstruktivt sätt. Vilket menas att kritik såväl positiv som negativ förklaras genom konkreta exempel och förbättringsförslag. Det är alltid svårt att veta hur feedback mottas men jag upplevde situationen som positiv och förhoppningsvis kommer de som inte var på plats att ta del av det som har sagts för att på så sätt kunna växa i sin roll som handledare.

Med detta sagt förordar jag modet att ärligt kunna ge konstruktiv kritik till sina kolleger, medarbetare, chefer, vänner och familj!

/Negin