“Vad gör du nu för tiden… varför hör du aldrig av dig?”

 Lite så känner jag just nu, det var (återigen) väldigt länge sedan jag skrev något här. Men nu har jag tänkt att ni ska få en lite update om vad som hänt på sistone.

Sedan vi hördes senast har jag avslutat mitt första projekt som trainee på Holmen, vilket var en spendanalys av våra två sågverk, Iggesund och Braviken. I analysen tittade jag samtliga stora kostnader förutom el och timmer, och syftet var dels att strukturera upp materialet och dels att finna besparingar och möjliga samordningar mellan sågverken. PÅ slutet av projektet blev det lite tajt om tid och jag jobbade parallellt med analysen av Bravikens sågverk och med att förbereda redovisningen/slutförande av projektet. Slutprodukten i projektet var förutom en väldig massa material relaterat till analysen en presentation som jag höll för ledningsgrupperna för de båda sågverken. Sammanlagt var det runt 15 personer som först lyssnade till min presentation och sedan deltog i en diskussion kring det fortsatta inköpsarbetet. Inspirerande, intressant och nyttigt var det att deltaga och lyssna. Det är självklart kul när folk blir inspirerade av något man gjort och vill fortsätta arbetet i samma riktning!

I och med projektavslutet var jag även färdig i Iggesund, och veckan innan jul tömde jag min lägenhet där uppe och flyttade hem. Under mitt nästa projekt, som börjar idag, kommer jag huvudsakligen att vara stationerad i Stockholm. Jag kommer dock att resa till och spendera tid både i Braviken och Hallstavik. Mitt nästa projekt tycker jag, som utbildad lärare, ska bli extra intressant. Jag ska nämligen vara med och ta fram utbildningsmaterial och utbilda användare i ett nytt inköpssystem. Än så länge är det fortfarande mycket som inte tagit form, men jag har börjat läsa på om systemet och övat på egen hand – först av allt måste jag ju lära mig själv.

Så ser läget alltså ut för mig just nu, och jag ser med spänning fram emot hur det nya projektet kommer att utveckla sig. Jag vet av erfarenhet att uppstarten av projekt (enligt min mening) oftast är svårast/knepigast när man befinner sig mitt i det. När man tittar tillbaka projektet i efterhand är det dock oftast där man lärt sig som mest. Vi får se om detta stämmer även denna gång.

Nedan följer lite bilder från hösten/vintern.

På besök på Bravikens sågverk med Holmens introduktionsprogram.

På besök på Bravikens sågverk med Holmens introduktionsprogram.

Jag testkör en timmertruck på Iggesunds sågverk

Jag testkör en timmertruck på Iggesunds sågverk

Takvandring med Holmens representanter på arbetsmarknadsmässor

Takvandring med Holmens representanter på arbetsmarknadsmässor