Efter cirka 3 månader så är vi nu inne på sista veckan av kravblocket. Det har varit en spännande process att få sätta sig in i hur en kravare jobbar med allt från kundmöten till dokumentation & diskussioner om hur den befintliga och kommande funktionaliteten ska fungera tillsammans.
Förutom all kommunikation med kund så måste man som kravare ha ett starkt samarbete med utvecklare i projektet för att kunna ge en vetting tidsuppskattning på ny funktionalitet samt se till så att dagens systemdesign har stöd för den funktionalitet som kunden vill ha implementerad imorgon. Härnäst kommer ett block med lite blandat innehåll, t.ex. support, projektledning, marknad samt rollen som technical account manager. En intressant blandning av utmaningar vill säga!