Här på Cinnober jobbar vi med en agil utvecklingsmetod som heter Scrum. Agila utvecklingsmetoder har fått en bred spridning i mjukvaruutvecklingsbranschen dom senaste åren. Med scrum så delar vi in arbetet i så kallade sprintar som är i normala fall är 2-5 veckor långa och avslutas med en leverans till kunden i projektet. Arbetet i sprinten delas upp i tickets som innehåller en mängd arbete, detta kan vara vad som helst ifrån en bugrapport till nyutveckling av funktionalitet till interna kom-ihåg-lappar för allt möjligt som behövs göras i projektet. Vi använder ett verktyg som kallas Jira för att hantera detta. I mitt fall på kundprojektet LME Clear sitter det ganska många testare i London som testar våran senaste leverans och när dom upptäckt en potentiell bug så skriver dom en Jira och skickar till oss. Vi får in denna Jira på en tavla där vi samlar alla Jiror som kommer in från kund.


supJiraBoard

Processen därefter är att någon på våran sida tar den inkomna Jiran (bugrapporten) och försöker verifiera den. Ibland visar det sig att kunden tror att det är en bug när det egentligen inte är det eller att deras system inte är korrekt installerat. När vi verifierat den som en riktig bug kommer den in på vår interna Jira tavla som ser ut ungefär så här.

devJiraBoard2

I detta läget är buggen verifierad och en utvecklare tar på sig att fixa buggen. När utvecklaren tycker att buggen är rättad sätts Jiran i For Test hos oss internt där en testare hos oss testar av Jiran. Ibland hittar vi här att buggen inte är rättad eller att något corner case som utvecklaren inte tänkt på gör att buggen kommer upp igen. I detta fall flyttas Jiran till To Do och bollen hamnar hos utvecklaren igen. Om våra interna testare tycker att buggen är rättad så stängs den interna Jiran och motsvarande kundjira sätts till For Test by Customer, då kunden får testa av buggen igen när nästa release levereras.

Genom att jobba på detta vis testas defekterna av i flera steg och minst tre olika personer testar samma bug. Detta gör att vi kan hålla en hög kvalite i våra system och leverera mjukvara i världsklass till våra kunder