Jag kom just från ett samlingsmöte för outbound, alltså våra leveranser från produktionsenheterna till våra kunder. Det händer mycket på det här området just nu med nya upphandlingar och processförändringar. Väldigt intressant att träffa ansvariga från  Zwolle i Holland och Angers i Frankrike och även processutvecklare och ansvariga på orderkontoret på huvudkontoret.

Vi pratade en hel del om processen för avvikelsehantering. Den har varit väldigt bristfällig tidigare och våra leverantörer behöver hjälp att förstå syftet med rotorsaksanalyser och att lyfta fram avvikelser för att kunna jobba med dem. Tyvärr är insikten om detta relativt begränsad hos transportföretagen som är våra leverantörer i det här fallet. Så här finns mycket att göra! På “den andra sidan” när det gäller leveranser in till Scania och vår egen produktion har vi kommit mycket längre med att jobba med våra avvikelser internt. När det gäller outbound är det inte på samma nivå och vi behöver jobba med våra processer internt för att kunna ställa kraven på våra leverantörer.

Det är lite blandade känslor när jag förstå på vilken nivå vi och våra leverantörer befinner sig i det här området. Dels negativt såklart för att vi har mycket att jobba med som idag resulterar i kvalitetsproblem och slöserier. Dels positivt för att jag känner att jag kan bidra och att det jag lärt mig i skolan om 5 varför och fiskbensdiagram faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Dessutom ser jag ju verkligen svårigheten med att ändra mindset och kultur i ett så stort företag.

Nu kom precis en kollega förbi och gav mig en ny uppgift. Jag ska göra en upphandling av båttransport från en leverantör i Turkiet till vårt reservdelslager i Belgien. Här händer det grejer 🙂