Börja med frågan varför – Varför kliver du upp ur sängen på morgonen? Vad är ditt syfte? Vad är ditt skäl? Vad är din övertygelse?  – Det är svaren på frågan varför som inspirerar oss till handling.

Vi har fått ställa oss frågan varför vi är intresserade av en kommunal karriär vid ett flertal tillfällen under de senaste veckorna. På två utbildningstillfällen om personlig utveckling, en föreläsning om inspirerande ledarskap och i en intervju för en bilaga i tidningen Veckans Affärer. Framför allt skulle vi leverera konkreta svar. Exempelvis på en whiteboard. Med post-it lappar. Så klart. En stor del av våra svar kretsade kring meningen med jobbet som kommunal tjänsteman. Många av oss kan identifiera sig med just det som lite luddigt kan beskrivas som samhällsviktigt och meningsfullt. Inte en enda skrev lön eller pengar på en lapp. För det verkar inte vara svaret på frågan varför, lön är ett resultat av arbetet, men ska inte förväxlas med en primär drivkraft.

Matilda skrev häromveckan om vår generations strävan efter upplevelser och relationer som är tillfredställande för individen och utkonkurrerar hög materiell standard. I denna uppräkning saknas ordet mening, för i det begreppet ryms både upplevelse och relationer men även en djupare dimension av något som vi inte alltid lyckas att formulera. Mening som något vi kan tro på. Mening som ett rum där vi kan göra skillnad och uppnå resultat. Motivation och engagemang uppstår i just detta rum. Men just därför att det ofta är svårare att hitta svaret på frågan ”varför” än på ”vad” eller ”hur” är det också jobbigare att ställa sig den frågan.

Mening i vardagen

Med utgångspunkt i detta är det intressant med ett något skeptiskt perspektiv på organisation och ledning. Mats Alvesson beskriver i boken med samma namn att ”allt större delar av arbetslivet kan ses som tveksamma ur meningsfullhetssynpunkt, d.v.s. arbetet kan upplevas som frikopplat i fråga om vad som bidrar till viktiga resultat och behovstillfredställelse.” (Tack för tipset, Anders)

Mitt i den kommunala myrstacken av alla strategiska strategier, handlingsinriktade handlingsplaner och prioriterade prioriteringar kommer allt ändå ner till frågan om vad som skapar mening. Jag är medveten om lyckokaka-faktorn i denna formulering men att lite oftare ifrågasätta varför vi gör vissa saker kan vara förlösande, skulle absolut leda till större insikt – och bättre resultat.

Häromdagen var det även dags för vår officiella avslutning med handledare, kommunchefer, rekryteringsgruppen och andra nyckelpersoner i pampig inramning (KS-salen i Helsingborgs rådhus) och det blev en hel del varma ord om de gångna 16 månaderna och goda råd inför framtiden (Tack till alla talare!). Nästa vecka väntar den avslutande kick-out:en innan vi alla går vidare till nya uppdrag och delvis nya kommuner. För egen del återvänder jag till stadsledningsförvaltningen i Helsingborg och avdelningen för strategisk samhällsutveckling där jag även gjorde mitt utbyte.

För övrigt (extended edition): Veckans affärer listar 101 exceptionella talanger från olika sektorer, riktiga entreprenörssjälar – inspirerande. Där finns bl a en kille som får folk att må bättre genom en KBT-app och en 23-årig VD.

Läsningen av Knausgårds verk är definitivt meningsskapande, genom identifikation och hans förmåga att sätta ord på saker som få andra förmår.

Varför läsa romaner? Vilken roll spelar den i vår kultur? Jonathan Franzen svarar ”Den är en fristad från oväsendet. Föda snarare än stimulantia. En möjlig meningsbärare i ett hav av slumpmässig fakta.”

Vackert.

Här kommer en bild från aktuella Veckans Affärer där ni kan läsa mer om vårt traineeprogram, om en gammeltrainee (Sarah Lundberg) och en ny (Anna Höckert).

Väl mött och glöm inte att kolla uppdragsbanken.nu

Falk Jandt

Samhällsplanerare

Familjen Helsingborgs traineeprogram